Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Imię i nazwisko mgr inż. Marcin Pietrzykowski
Data obrony -
Tytuł pracy

Lokalne uczenie algorytmów regresyjnych metodą mini-modeli

Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat
   
  icon Recenzja prof. Bobrowski [329.5K] icon Recenzja prof. Starczewski [402.2K] icon Streszczenie Pietrzykowski [1.8M]

Imię i nazwisko mgr inż. Marcin Pietras
Data obrony  21.03.2019
Tytuł pracy

Syntaktyczna i semantyczna analiza danych tekstowych z wykorzystaniem modeli Markowa realizowanych sprzętowo.

Promotor dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
   
  icon 1. Recenzja - prof. Scherer [1.5M] icon 2. Recenzja prof. Jassem [2.8M] icon 3. Recenzja 2 - prof. Scherer [290.8K] icon 4. Recenzja 2 - prof. Jassem [638.0K] icon Streszczenie [1.8M]

Imię i nazwisko mgr inż. Maciej Burak (Wydział Elektryczny ZUT)
Data obrony  18.12.2018
Tytuł pracy

Application of inhomogeneous contonuous time Markov chains for call center modeling.
Modelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym.

Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
   
  icon Recenzja prof. Tadeusz Czachórski [287.5K] icon Recenzja prof. Jerzy Świątek [1.2M] icon Streszczenie pracy doktorskiej [494.7K]

Imię i nazwisko mgr inż. Wojciech Sałabun
Data obrony 23.10.2018
Tytuł pracy Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych
Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat
   
  icon Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz - recenzja [134.4K] icon prof. Elizabeth Rakus-Andersson - recenzja [854.7K] icon Wojciech Sałabun - streszczenie [676.6K]

Imię i nazwisko mgr inż. Bartosz Bazyluk
Data obrony  
Tytuł pracy Metody modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego
Promotor dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. nadzw.
   
  icon Bartosz Bazyluk - streszczenie [4.3M] icon dr hab. inż. Adam Wojciechowski - recenzja [3.5M] icon prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita - recenzja [236.1K]

Imię i nazwisko mgr inż. Łukasz Mazurowski
Data obrony  
Tytuł pracy Model systemu algorytmicznego komponowania muzyki na podstawie wzorców
Promotor prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
   
  icon Łukasz Mazurowski - Streszczenie rozprawy doktorskiej [2.4M] icon Recenzja prof. Dariusz Kania [5.7M] icon Recenzja prof. Marcin Klęsk [4.5M]   

Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Krutys
Data obrony  
Tytuł pracy Algorytm adaptacyjnej estymacji wektora stanu z niemierzonymi współrzędnymi dla obiektów o strukturze szeregowej
Promotor dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR
   
  icon Paweł Krutys - Streszczenie [701.8K] icon Recenzja 2 dr hab. Marcin Korzeń [4.4M] icon Recenzja 2 prof. Jacek Kluska [5.0M] icon Recenzja dr hab. Marcin Korzeń [4.4M] icon Recenzja prof. Jacek Kluska [204.9K]