Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Postępowania nostryfikacyjne dotyczące stopni naukowych regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.