Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Jakość Kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym opiera się w głównej mierze na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego oraz wytycznych zawartych w Standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Główną ideą systemu jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań studentów, ich przyszłych pracodawców oraz lokalnej społeczności.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje:

  • monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia;
  • ocenę i analizę procesu kształcenia;
  • ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • ocenę warunków socjalnych oferowanych studentom;
  • ocenę dostępności informacji na temat realizacji kształcenia;
  • ocenę mobilności studentów i nauczycieli akademickich;
  • analizę opinii studentów, doktorantów, monitorowanie kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz pracodawców o absolwentach.

Najważniejsze akty prawne ZUT związane z Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia

Więcej aktów prawnych związanych z Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia dostępnych jest na dedykowanej stronie ogólnouczelnianej.

Sprawozdania roczne z WSZJK na WI

icon Podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - rok akademicki 2016/2017 [1.9M] icon Podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - rok akademicki 2017/2018 [805.0K] icon Podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - rok akademicki 2018/2019 [739.3K] icon Podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - rok akademicki 2019/2020 [858.7K] icon Podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - rok akademicki 2020/2021 [943.1K] icon Podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - rok akademicki 2021/2022 [922.4K] icon Podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - rok akademicki 2022/2023 [1.2M]

Sprawozdania z ankiety Uczelni/Wydziału 

icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni WI ZUT w roku akademickim 2016-2017 [1.0M] icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni WI ZUT w roku akademickim 2017-2018 [20.6M] icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni WI ZUT w roku akademickim 2018-2019 [960.4K] icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni WI ZUT w roku akademickim 2019-2020 [5.1M] icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni WI ZUT w roku akademickim 2020-2021 [481.5K] icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni WI ZUT w roku akademickim 2021-2022 [8.6M]

Sprawozdania z ankietyzacji kandydatów na studia wyższe

icon Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 (semestr letni) [1.3M] icon Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy) [14.6M] icon Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni) [10.4M] icon Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 (semestr letni) [2.3M] icon Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 [3.7M] icon Sprawozdanie z ankietyzacji kandydata na studia wyższe na Wydziale Informatyki ZUT w semestrze letnim 2021/2022 [357.8K] icon Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na WI ZUT w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy) [8.3M]

Sprawozdania z ankietyzacji zajęć dydaktycznych

icon Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019-2020 (semestr letni) [134.8K] icon Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019-2020 (semestr zimowy) [133.8K] icon Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020-2021 (semestr letni) [132.7K] icon Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020-2021 (semestr zimowy) [150.6K]

Sprawozdania z ankietyzacji absolwentów

icon Sprawozdanie z ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta WI ZUT - rok akademicki 2017-2018 [617.1K] icon Sprawozdanie z ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta WI ZUT - rok akademicki 2019-2020 [42.5M]

Sprawozdania z ankietyzacji pracodawców

 

Sprawozdania z ankiety satysfakcji nauczyciela akademickiego

icon Sprawozdanie z ankietyzacji poziomu satysfakcji nauczyciela akademickiego dotyczącej oceny jakości kształcenia w WI ZUT - rok akademicki 2021-2022 [7.8M]

Sprawozdania z osiągania efektów kształcenia

icon Sprawozdanie z osiągnięcia efektów kształcenia - WI ZUT - rok akademicki 2016-2017 [3.3M] icon Sprawozdanie z osiągnięcia efektów kształcenia - WI ZUT - rok akademicki 2017-2018 [5.2M]

Frekwencja ankietyzacji

icon List Gratulacyjny [535.8K]

Quality of education related documents in English

icon Survey procedure [327.4K]