Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Odpowiedzialny: dr inż. Grzegorz Śliwiński

Szkielet sieci laboratoryjnej Wydziału Informatyki stanowi okablowanie strukturalne zbudowane w technologii ModTap w oparciu o skrętkę UTP kat.5e oraz światłowody jedno i wielomodowe. Urządzenia sieciowe pracują za pośrednictwem protokołu Ethernet począwszy od przełączników sieciowych pracujących z prędkością 1 Gb/s dla urządzeń końcowy zaś szkietel sieci z szybkością 10 Gb/s. Wszystkie urządzenia są zarządzane poprzez protokół SNMP w ramach L3/L4 ISO/OSI. W obrębie budynku możliwy jest również dostęp do zasobów sieci wydziałowej poprzez urządzenia bezprzewodowe WiFi 2,4GHz i 5GHz z wykorzystaniem sieci ZUT i EDUROAM.

Szkielet sieci Wydziału Informatyki

Rysunek 1. Szkielet sieci Wydziału Informatyki

Wydział posiada wiele serwerów stacjonarnych (w tym 40 serwerów klasy BLADE, serwery dużej mocy wirtualizacyjne 7 szt, serwery dużej mocy obliczeniowej CPU i GPU (Nvidia A100 80GB) 2 szt) oraz kilkaset serwerów wirtualnych do zadań specjalizowanych zapewniających niezbędne usługi sieciowe. W skład infrastruktury wchodzą także serwery przeznaczone do systemów obliczeniowych i wirtualizacyjnych. W większości pracują one pod kontrolą systemów operacyjnych Windows 2019 Server, Ubuntu GNU/Linux tworząc środowisko heterogeniczne, które zarządzane jest poprzez usługi katalogowe ActiveDirectory firmy Microsoft.

Środowisko to charakteryzuje się pojedynczym kontem i hasłem zsynchronizowanym z kontem ogólnouczelnianym ZUT do wszystkich usług wydziałowych i uczelnianych jak również centralnym składowaniem danych i ustawień użytkowników z wykorzystaniem technologii SAN - FC oraz macierzy dyskowych o łącznej pojemności ponad 400 TB przestrzeni efektywnej, co pozwala na pracę z dowolnego komputera pod dowolnym oferowanym przez wydział systemem operacyjnym, zawsze na własnym koncie i dostępem do swoich danych. Sieć Wydziału została wzbogacona o nowe usługi dostępne dla dydaktyków i studentów w ramach programu współpracy z firmą Microsoft oferującą obecnie dostęp do usług online w ramach Office.Microsoft.com i systemu Azur. Wydział wykorzystuje również technologie wirtualizacyjne Vmware

Śieć Wydziału Informatyki

Wydział Informatyki posiada podpisane umowy licencyjne z firmami Microsoft (IT Academy), Novell (CLA), Corel, VMware Academy, RedHat Academy. Pozwala to na eksploatację różnego rodzaju oprogramowania na bardzo korzystnych zasadach zarówno na systemach informatycznych wydziału jak i przez studentów w domu. Uruchomiono również usługi dostępowe w ramach chmury Microsoft gdzie dostępne są:

 • Office 365
 • MS Office pro dla pracowników i studentów
 • Usługi PIM – w tym Poczta, Kalendarz, Zadania, itp. w chmurze Microsoft
 • Przestrzeń OneDrive
 • Certyfikację MTA
 • Certyfikację VMware
 • Certyfikację Mikrotik

Wydział posiada następujące oprogramowanie przeznaczone do zajęć dydaktycznych zainstalowane na serwerach terminalowych:

 • Matlab – Windows/Unix licencje z puli ZUT,
 • C++ Builder – Windows 32 licencje,
 • Delphi – Windows 32 licencje,
 • JBuilder – Windows 32 licencje,
 • Visual Studio – Windows,
 • Visual Studio .NET – Windows,
 • Opnet IT Guru – Windows,
 • Surfer – Windows 25 licencje,
 • Scade – Windows,
 • Esterel – Windows/Linux,
 • AutoCAD – Windows licencje z puli ZUT,
 • FuzzyTECH – Windows,
 • Macrologic – Windows licencje,
 • PSpice – Windows,
 • CorelDraw – Windows 24 licencje,
 • MS Office Pro PL –Windows 200 licencji,
 • PageMaker PL –Windows 20 licencji,
 • FoxPro-DOS licencji PL, 6 licencji EN,
 • MathCad -Windows 12 licencji,
 • Cisco ConfigMaker – Windows Free,
 • Gcc – Windows/Unix-GNU,
 • Cygwin – Windows-GNU,
 • PhotoShop – Windows 20 licencji,
 • MacroSoft –Windows/Unix 10 licencji,
 • Aris Easy Design – 12 licencji
 • ArcGis – Windows / Linux 25 licencji,
 • ArcGis developer kit – Win/Lin 25 licencji
 • AcrobatReader-Windows/Unix Free,
 • PoseidonUML-Windows/Unix Free,
 • Gimp-Unix-GNU,
 • Quanta-Unix-GNU,
 • Mc-Unix-GNU,
 • Dia-Unix-GNU,
 • Gnuplot-Unix-GNU,
 • Gdb-Unix-GNU,
 • Gprolog-Unix-GNU,
 • Octave-Unix-GNU,
 • PostgreSQL-Unix-GNU,
 • Pvm-Unix-GNU,
 • Xpvm-Unix-GNU,
 • Rcs-Unix-GNU,
 • Scilab-Unix-GNU,
 • Xwpe-Unix-GNU,
 • OpenOffice-Unix-GNU,
 • Mozilla-Unix-GNU,
 • Netscape-Unix-GNU,
 • Omni-Unix-GNU,
 • Argouml-Unix-GNU,
 • Sis-Unix-GNU.

oraz pozostałe pakiety narzędziowe

   

 

Serwery dydaktyczne i wirtualizacyjne

Wydział Informatyki wykorzystuje technologie systemów wirtualizacyjnych ( 4 węzły 72cores, 2TB RAM), systemy HPC (2 serwery 128cores, 4 TB RAM).

Infrastruktura WILenovo SR850 V2 Front - ServeTheHome

Rozbudowaliśmy zaplecze przestrzeni pamięci masowej z wykorzystaniem technologii AST (Automated Storage Tiering) oraz deduplikacji do przestrzeni efektywnej ponad 400 TB. W ramach technologii wirtualizacyjnych wykorzystywany jest klaster 4 serwerów VMware 8.x (łącznie 288 cores, 8 TB RAM) na IBM SR850. Dodatkowo posiadamy system firmy Supermicro AS-4124GS-TNR z 8 kartami Nvidia A100 40GB oraz dwoma procesorami AMD Epyc 64 cores i 4 TB pamięci RAM. Ten ostatni system wykorzystuje również system wirtualizacji VMware 8.x i współdzielenie zasobów graficznych GPU w postaci wirtualnych procesorów vGPU.

Struktura sieciowa

Infrastruktura WIInfrastruktura WI

Szkielet sieci stanowią przełączniki warstwy L3/L4 firmy ARUBA 5412 series oraz HP z serii ProCurve 5400. Są to przełączniki modularne (12 modułów) klasy pass-through w ramach technologii 1 Gb/s z możliwością obsługi portów 10 Gb/s. Sieć wydziału wspiera 7 takich przełączników z możliwością obsługi do 288 portów 1Gb dla każdego z przełączników (około 2016 portów Ethernet). Dodatkowo sieć Wydziału zabezpieczają 4 przełączniki firmy HP 2530-48G-2SFP o łącznej ilości 200 portów oraz jeden przełącznik HP ProCurve 5406 o pojemności 144 porty 1Gb/s. Szkielet sieci oparty jest o technologie Ethernet 10Gb/s Fiber wewnątrz budynków jak również pomiędzy nimi. Łączność z dostawcą Internetu z szybkością również 10Gb/s. Punkty dystrybucyjne zintegrowane wew. budynków – sale nie posiadają dodatkowych urządzeń aktywnych.

Struktura WiFi zapewniona jest systemy dystrybucji radio-portów HP oraz ARUBA współpracujących z kontrolerami tychże firm. Zapewnia to transmisję o obu pasmach tj. 2,4GHz oraz 5GHz w ramach sieci EDUROAM i ZUT.

Przestrzeń masowa

Przestrzeń dyskową zapewniają dwie macierze dyskowe.

Infrastruktura WI 

Pierwszą z nich jest XIV firmy IBM (macierz blokowa) o powierzchni całkowitej 180TB pracująca w technologii GRID w 15-tu modułach przetwarzania. Zapewnia komunikację z wykorzystaniem 24 kanałów FC 8Gb/s.

Infrastruktura WIInfrastruktura WI

Drugą jest macierz DX200 S4 firmy Fujitsu (macierz blokowa i plikowa) o powierzchni całkowitej 240 TB pracująca w technologii RAID z wykorzystaniem funkcji AST (Automated Storage Tiering). Zapewnia komunikację 4-roma kanałami FC 16Gb/s oraz 4-roma kanałami Ethernet 10Gb/s. Infrastrukturą komunikacyjną zarządzają 4 przełączniki FC firmy IBM model B40 z szybkością łączy do 8Gb/s oraz 2 przełączniki FC IBM SAN24B-6 z szybkością łączy 32Gb/s.

Trzecią macierzą jest IBM Flash System 5200 o łącznej powierzchni 150TBi . Zabezpiecza ona bardzo szybką strukturę dyskową (ponad 1,5 M OIPS) i wykorzystana jest przez systemy wirtualizacyjne Wydziału

System archiwizacji i backup

Realizacja tego zadania opiera się o technologie SnapShoot w ramach posiadanych zasobów pamięci masowych oraz serwer archiwizacji wraz z biblioteką modularną IBM TS4300. Zapisy cykliczne różnicowe na 40 taśmach LTO9 o łącznej pojemności 1800 TB (1,8 PB). Oprogramowanie serwera archiwizacji wsparte przez Backup Exec z agentami Windows, Linux, VMware.

Laboratoria przeznaczenia ogólnego

Laboratoria ogólnego zastosowania w ilości 22 pomieszczeń wyposażonych w stanowiska komputerowe i terminalowe po 14 w każdym. Służą ogólnym celom dydaktycznym dla wszystkich przedmiotów. Łącznie to 308 stanowisk komputerowych. Oprogramowanie dostępne jest na zasadach terminali z wykorzystaniem technologii „Zdalny pulpit” Microsoft RDS, indywidualny dla każdego studenta zapewniający dostęp do ww. oprogramowania i pakietów biurowych. Zapewnia to zaplecze serwerowe opisane wcześniej. Stacje terminalowe oparte na komputerach klasy PC w trybie KIOSK na systemie operacyjnym Windows 10 lub na lokalnych systemach Windows 11. Struktura zabezpieczona jest usługami katalogowymi firmy Microsoft Active Directory na bazie systemów serwerowych Windows Server 2022.