Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Sieć teleinformatyczna Wydziału Informatyki

Odpowiedzialny: Grzegorz Śliwiński

Szkielet sieci laboratoryjnej Wydziału Informatyki stanowi okablowanie strukturalne zbudowane w technologii ModTap w oparciu o skrętkę UTP kat.5e oraz światłowody jedno i wielomodowe. Urządzenia sieciowe pracują za pośrednictwem protokołu Ethernet począwszy od przełączników sieciowych pracujących z prędkością 1 Gb/s lub 10 Gb/s. Wszystkie urządzenia są zarządzane poprzez protokół SNMP w ramach L3/L4. W obrębie budynku możliwy jest również dostęp do zasobów sieci wydziałowej poprzez urządzenia bezprzewodowe WiFi z wykorzystaniem sieci ZUT i EDUROAM.

Wydział posiada 150 serwerów (w tym 100 serwerów klasy BLADE) zapewniających niezbędne usługi sieciowe. W skład infrastruktury wchodzą także serwery przeznaczone do systemów obliczeniowych i wirtualizacyjnych. W większości pracują one pod kontrolą systemów operacyjnych Windows 2016 Server, Ubuntu GNU/Linux tworząc środowisko heterogeniczne, które zarządzane jest poprzez usługi katalogowe ActiveDirectory firmy Microsoft.

Środowisko to charakteryzuje się pojedynczym kontem i hasłem zsynchronizowanym z kontem ogólnouczelnianym ZUT do wszystkich usług wydziałowych jak również centralnym składowaniem danych i ustawień użytkowników z wykorzystaniem technologii SAN - FC oraz macierzy dyskowych o łącznej pojemności ponad 200 TB przestrzeni efektywnej, co pozwala na pracę z dowolnego komputera pod dowolnym oferowanym przez wydział systemem operacyjnym, zawsze na własnym koncie i dostępem do swoich danych. Sieć Wydziału została wzbogacona o nowe usługi dostępne dla dydaktyków i studentów w ramach programu współpracy z firmą Microsoft oferującą obecnie dostęp do usług online w ramach Office.Microsoft.com i systemu Lazur. Wydział wykorzystuje również technologie wirtualizacyjne: Vmware.

Wydział Informatyki posiada podpisane umowy licencyjne z firmami Microsoft (IT Academy), Novell (CLA), Corel, VMware. Pozwala to na eksploatację różnego rodzaju oprogramowania na bardzo korzystnych zasadach zarówno na systemach informatycznych wydziału jak i przez studentów w domu. Uruchomiono również usługi dostępowe w ramach chmury Microsoft gdzie dostępne są:

 • Office 365
 • MS Office pro dla pracowników i studentów
 • Usługi PIM – w tym Poczta, Kalendarz, Zadania, itp. w chmurze Microsoft
 • Przestrzeń OneDrive

Wydział posiada następujące oprogramowanie przeznaczone do zajęć dydaktycznych zainstalowane na serwerach terminalowych:

 • Matlab – Windows/Unix licencje z puli ZUT,
 • C++ Builder – Windows 32 licencje,
 • Delphi – Windows 32 licencje,
 • JBuilder – Windows 32 licencje,
 • Visual Studio – Windows,
 • Visual Studio .NET – Windows,
 • Opnet IT Guru – Windows,
 • Surfer – Windows 25 licencje,
 • Scade – Windows,
 • Esterel – Windows/Linux,
 • AutoCAD – Windows licencje z puli ZUT,
 • FuzzyTECH – Windows,
 • Macrologic – Windows licencje,
 • PSpice – Windows,
 • CorelDraw – Windows 24 licencje,
 • MS Office Pro PL –Windows 200 licencji,
 • PageMaker PL –Windows 20 licencji,
 • FoxPro-DOS licencji PL, 6 licencji EN,
 • MathCad -Windows 12 licencji,
 • Cisco ConfigMaker – Windows Free,
 • Gcc – Windows/Unix-GNU,
 • Cygwin – Windows-GNU,
 • PhotoShop – Windows 20 licencji,
 • MacroSoft –Windows/Unix 10 licencji,
 • Aris Easy Design – 12 licencji
 • ArcGis – Windows / Linux 25 licencji,
 • ArcGis developer kit – Win/Lin 25 licencji
 • AcrobatReader-Windows/Unix Free,
 • PoseidonUML-Windows/Unix Free,
 • Gimp-Unix-GNU,
 • Quanta-Unix-GNU,
 • Mc-Unix-GNU,
 • Dia-Unix-GNU,
 • Gnuplot-Unix-GNU,
 • Gdb-Unix-GNU,
 • Gprolog-Unix-GNU,
 • Octave-Unix-GNU,
 • PostgreSQL-Unix-GNU,
 • Pvm-Unix-GNU,
 • Xpvm-Unix-GNU,
 • Rcs-Unix-GNU,
 • Scilab-Unix-GNU,
 • Xwpe-Unix-GNU,
 • OpenOffice-Unix-GNU,
 • Mozilla-Unix-GNU,
 • Netscape-Unix-GNU,
 • Omni-Unix-GNU,
 • Argouml-Unix-GNU,
 • Sis-Unix-GNU.

Serwery dydaktyczne i wirtualizacyjne

Wydział Informatyki wykorzystuje technologie BLADE w łącznej ilości serwerów 100 serwerów firm IBM oraz HP.

Trzon zaplecza terminalowego stanowią serwery dużej mocy tj. (72 cores, 512GB RAM), (72 cores, 1,5TB RAM) oraz przestrzeni pamięci masowej z wykorzystaniem technologii AST (Automated Storage Tiering) oraz deduplikacji o przestrzeni efektywnej ponad 100 TB. W ramach technologii wirtualizacyjnych wykorzystywany jest Vmware 4.1 oraz Vmware 6.x działający na 7-miu serwerach IBM x3850m2 (łącznie 168 cores, 1,8 TB RAM) i serwerach dużej mocy opisanych powyżej.

sieci

Struktura sieciowa

Szkielet sieci stanowią przełączniki warstwy L3/L4 firmy HP z serii ProCurve  5400. Są to przełączniki modularne (12 modułów) klasy pass-through w ramach technologii 1 Gb/s z możliwością obsługi portów 10 Gb/s. Sieć wydziału wspiera 5 takich przełączników z możliwością obsługi do 244 portów 1Gb dla każdego z przełączników (około 900 portów). Dodatkowo sieć Wydziału zabezpieczają 4 przełączniki firmy HP 2530-48G-2SFP o łącznej ilości 200 portów. Szkielet sieci oparty jest o technologie Ethernet 10Gb/s Fiber wewnątrz budynków jak również pomiędzy nimi. Łączność z dostawcą Internetu z szybkością również 10Gb/s. Punkty dystrybucyjne zintegrowane wew. budynków – sale nie posiadają dodatkowych urządzeń aktywnych.

Przestrzeń masowa

Przestrzeń dyskową zapewniają dwie macierze dyskowe. 

Pierwszą z nich jest XIV firmy IBM (macierz blokowa) o powierzchni całkowitej 180TB pracująca w technologii GRID w 15-tu modułach przetwarzania. Zapewnia komunikację z wykorzystaniem 24 kanałów FC 8Gb/s. 

Drugą jest macierz DX200 S4 firmy Fujitsu (macierz blokowa i plikowa) o powierzchni całkowitej 130 TB pracująca w technologii RAID z wykorzystaniem funkcji AST. Zapewnia komunikację 4-roma kanałami FC 16Gb/s oraz 4-roma kanałami Ethernet 10Gb/s. Infrastrukturą komunikacyjną zarządzają 4 przełączniki FC firmy IBM model B40 z szybkością łączy do 8Gb/s.

System archiwizacji i backup

Realizacja tego zadania opiera się o technologie SnapShoot w ramach posiadanych zasobów pamięci masowych oraz serwer archiwizacji wraz z biblioteką modularną IBM TS3310. Zapisy cykliczne różnicowe na 120 taśmach LTO5.

Laboratoria przeznaczenia ogólnego

Laboratoria ogólnego zastosowania w ilości 16 pomieszczeń wyposażonych w stanowiska komputerowe i terminalowe po 14 w każdym. Służą ogólnym celom dydaktycznym dla wszystkich przedmiotów. Łącznie to 224 stanowisk komputerowych. Oprogramowanie dostępne jest na zasadach terminali z wykorzystaniem technologii „Zdalny pulpit” indywidualny dla każdego studenta zapewniający dostęp do ww. oprogramowania i pakietów biurowych. Zapewnia to zaplecze serwerowe opisane wcześniej.