Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Typ laboratorium: Dydaktyczne
Lokalizacja (budynek/sala): WI2/120
Opiekun: mgr inż. Sławomir Wernikowski

Opis

Laboratorium przeznaczone jest do projektowania, implementacji oraz testowania czasochłonnych obliczeniowo aplikacji równoległych, a w szczególności do: 

 • tworzenia programów w oparciu o pakiety do kompilacji programów w języku C/C++ w standardzie OpenMP,
 • wykonywania obliczeń równoległych w oparciu o stacje robocze (CPU- 2 x Intel Xeon, GPU- w technologii NVIDIA CUDA),
 • badania efektywności oraz skalowalności programów równoległych w oparciu o pakiety oprogramowania do testowania w technologii Intel,
 • analizy zużycia zasobów sprzętowych w oparciu o pakiety oprogramowania do analizy w technologii Intel.

Wyposażenie

 • 6 stacji roboczych w konfiguracji:
  2 x Intel(R) Xeon(R) E5440 @ 2.83GHz
  GeForce GT 640
  8GB RAM
 • oprogramowanie: Linux Debian/Ubuntu, Nvidia CUDA SDK, Intel® Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux

Wykorzystanie w dydaktyce

 • Programowanie komputerów heterogenicznych
  Wprowadzenia do programowania komputerów heterogenicznych, w tym konkretnym przypadku na platformie x86 wyposażonej w urządzenia klasy Nvidia CUDA, co umożliwia bezpośrednie porównanie wydajności wybranych algorytmów implementowanych w obu środowiskach.
 • Obliczenia dużej mocy