Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Laboratorium Systemów Technicznych

Laboratorium Systemów Technicznych
(Laboratory of Technical Systems)

Odpowiedzialny: Krzysztof Makles

sale: 200, 221, 222, budynek: WI2

Laboratorium Systemów Technicznych obejmuje trzy sale dydaktyczne (sale 200, 221 i 222) znajdujące się w budynku WI2 Wydziału Informatyki ZUT przy ul. Żołnierskiej 52 w Szczecinie.

Sale 221 i 222 posiadają odpowiednio 12 i 16 stanowisk dydaktycznych dla studentów z dostępnym zapleczem do drobnych napraw i przechowywania stanowisk i materiałów dydaktycznych. Każde stanowisko wyposażone jest w komputer DELL z monitorem LCD i dyskiem SSD. Studenci pracując na komputerach uzyskują dostęp do 6 platform dydaktycznych Elvis II (w każdej z sal), które podczas zajęć umożliwiają wykonywanie obwodów elektronicznych  i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów. Do dyspozycji studentów są pomiarowe przyrządy wirtualne National Instruments oraz rzeczywiste stanowiska pomiarowe wyposażone w cyfrowe oscyloskopy, generatory sygnałów czy analizatory stanów logicznych.

Poza platformami  prototypowymi Elvis II w Laboratorium Systemów Technicznych studenci korzystają z szeregu stanowisk dedykowanych do zajęć z techniki cyfrowej, układów programowalnych i techniki mikroprocesorowej realizowanej na bazie różnych mikrokontrolerów.

Sala 200 zmieniła swoje przeznaczenie w 2017 roku i została wyposażona w 14 komputerów Dell T1600 z monitorami HP LCD. Każdy z komputerów ma 8GB pamięci RAM, NVidia Quadro 2000 1GB, 256 GB SSD i procesor Intel Xeon E31245 3.3GHz, system Windows 10. Ponadto każde podwójne stanowisko posiada własne przyrządy pomiarowe – zasilacze wielosekcyjne, multimetry, generator sygnałów arbitralnych i oscyloskop cyfrowy. Prowadzone są tu zajęcia z Systemów wbudowanych, Systemów sensorowych i wielu innych.

W salach 222 i 200 prowadzone są od kilku lat dwusemestralne studia podyplomowe ,,Programowanie z elementami systemów wbudowanych’’. W związku z tym stanowiska komputerowe uzupełnione są o specjalnie skonfigurowany System Linux uruchamiany na maszynie wirtualnej.

Szczegółowe informacje o wyposażeniu laboratorium  umieszczane są sukcesywnie na stronie laboratorium (http://systechlab.zut.edu.pl/wyposazenie)

 

Laboratorium Systemów Technicznych