Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
WI2_323_Systemy_Finansowe

Laboratorium Internetowych Systemów Inżynierii Finansowej
(Laboratory of Internet Systems  for Financial Engineering)

Odpowiedzialny: Anton Smoliński

sala: 323, budynek: WI2

Wyposażenie laboratorium pozwala na zapoznaniem się z systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez profesjonalnych brokerów na rynkach finansowych, a także na poznanie innowacyjnych metod łączących systemy sztucznej inteligencji, metody statystyczne i obliczeniowe, data mining z oprogramowaniem komunikacyjnym w celu budowy systemów automatycznego handlu, monitorowania rynków oraz strategii inwestycyjnych. Zakres tematyczny dotyczy inżynierii finansowej, technologicznych aspektów funkcjonowania rynków finansowych, a przede wszystkim integracji metod matematycznych i wiedzy ekonomicznej z nowoczesną technologią ICT.

Sprzęt oraz oprogramowanie pozwalają na pobieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych finansowych wysokiej częstotliwości, które stanowić będą materiał do badań w zakresie metod wspomagania decyzji inwestycyjnych, systemów automatycznego handlu, metod ekstrakcji wiedzy, inteligencji obliczeniowej oraz szybkich metod obliczeniowych.

Ponadto w laboratorium prowadzona jest dydaktyka przedmiotów związanych z tworzeniem systemów i aplikacji internetowych, z naciskiem na nowoczesne technologie programowania. Sprzęt i oprogramowanie laboratorium wykorzystywane jest m.in. w ramach przedmiotów: „Praktyczne aspekty inżynierii finansowej”, „Inżynieria finansowa w Internecie”, „Technologie programowania systemów internetowych”, „Technologie tworzenia aplikacji internetowych”, „Architektura informacji w systemach internetowych”, „Integracja aplikacji”.

Wyposażenie:

  • 20 stanowisk komputerowych dla studentów,
  • 1 stanowisko komputerowe dla prowadzącego,
  • 2 wyświetlacze wielkoformatowe typu „public display”,
  • wysokowydajny system obliczeniowy NVidia Tesla S1070,
  • serwer maszyn wirtualnych,
  • 32 urządzenia mobilne (komputery kieszonkowe, smartphone, tablety).

Oprogramowanie:

  • oprogramowanie serwerowe platformy brokerskiej wraz z oprogramowaniem klienckim,
  • oprogramowanie do analizy danych giełdowych MetaStock,
  • oprogramowanie do prototypowania aplikacji internetowych Axure,
  • oprogramowanie do przygotowywania treści dydaktycznych: Adobe eLearning Suite, Corel DRAW.

Kontakt: Anton Smoliński (Katedra Systemów Multimedialnych)