Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Typ laboratorium: Dydaktyczne/Badawcze
Lokalizacja (budynek/sala): WI2/221
Opiekun: dr inż. Marek Jaskuła

Opis

Laboratorium Druku 3D jest integralną częścią Laboratorium Systemów Technicznych w Katedrze Architektury Komputerów i Telekomunikacji. Uczestnicy kursu Druk 3D przede wszystkim nabywają umiejętności modelowania i projektowania przedmiotów użytkowych, urządzeń i elementów mechanicznych prototypowanych w technologii przyrostowej oraz nabywają biegłości w obsłudze, konfiguracji i konserwacji prostych maszyn drukujących tworzywem termoplastycznym. Laboratoria umożliwiają zdobycie wstępnej wiedzy i umiejętności pozwalających słuchaczom w przyszłości we własnym zakresie samodzielne zbudowanie drukarki FFF/FDM.

Wyposażenie

Sprzęt:

  • 2 x Drukarka Creality Ender 3 V2;
  • 1 x Drukarka Creality Ender 3 Pro;

Oprogramowanie:

  • Autodesk Fusion 360 – personalna licencja edu;
  • Ultimaker Cura – licencja freeware;

Wykorzystanie w dydaktyce

Bezpośrednie wykorzystanie na przedmiocie Druk 3D (KAKiT), pośrednio lub częściowo możliwe wykorzystanie na kursach Narzędzia Inżynierskie i Wprowadzenie do informatyki.

Wykorzystanie w badaniach

Szeroko pojęte badania z zakresu: systemów wbudowanych i systemów sterowania. Budowa drukarki stanowi niemałe wyzwanie konstruktorskie, w którym jeszcze wiele aspektów nie zostało przebadanych. Sam fakt drukowania nie sprowadza się jedynie do wytworzenia obiektu, technika przyrostowa FFF pozwala na stosunkowo łatwe eksperymentowanie i badania dotyczące materiałoznawstwa, w tym trwałości materiałów i chemii polimerów aktywnych.