Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Typ laboratorium: Dydaktyczne/Badawcze
Lokalizacja (budynek/sala): WI1/001
Opiekun: mgr Kamil Bortko

Opis

Wyposażenie laboratorium umozliwia badanie użyteczności systemów informatycznych i user experience z wykorzystaniem eye trackingu i sensorów do detekcji emocji. Badania mogą być realizowane stacjonarnie lub w terenie z wykorzystaniem eye trackera okularowego. Dostępne stanowiska badawcze mogą służyć między innymi do określenia stopnia zaangażowania użytkowników systemów informatycznych, mechanizmów oddziaływania wizualnego w interfejsach użytkownika. Sprzęt umożliwia prowadzenie badań nad algorytmami detekcji czynników psychofizjologicznych w zastosowaniu do racjonalizacji zawartości gier komputerowych w tym wykorzystujących rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną.

Wyposażenie

Sprzęt:

 • Eye-tracker Tobii Pro X3-120 120 Hz
 • Eye-tracker Tobii Pro Glasses 3
 • Okulary Vive Pro Eye
 • EEG Enobio 32 kanały 

Oprogramowanie

 • Imotions + moduly ET + GSR+ Affectiva + EEG
 • Tobii Pro Lab

Wykorzystanie w dydaktyce

 • Przedmiot Projektowanie zorientowane na użytkownika (S1/N1), Grafika webowa (S1/N1)
 • Projekty badawcze na specjalności S2 i N2 systemu komputerowe zorientowane na człowieka
 • Prace dyplomowe

Wykorzystanie w badaniach

 • Badanie wpływu komunikatów o dużej intensywności wizualnej na efektywność korzystania z systemów informatycznych
 • Badania wpływu charakterystyki komunikatów wizualnych na efektywność powrotu z przerwań procesów kognitywnych
 • Badanie stopnia zaangażowania i emocji gracza w każdym momencie rozgrywki
 • Badanie wpływu intensywności zmian w polu widzenia na czas reakcji na bodźce wizualne w przestrzeni peryferyjnej