Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Typ laboratorium: Dydaktyczne/Badawcze
Lokalizacja (budynek/sala): WI2/24
Opiekun: dr inż. Sławomir Jaszczak

Opis 

W laboratorium prowadzone są prace badawczo-rozwojowe oraz zajęcia dydaktyczne w zakresie projektowania, implementacji i testowania algorytmów, związanych z automatyzacją pojazdów mobilnych.

Wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie prac w zakresie:

 • Projektowania układów regulacji nadrzędnej do kooperacji z warstwą sterowania bezpośredniego z wykorzystaniem metod klasycznych (np. algorytmy adaptacyjne) i metod sztucznej inteligencji (np. rozmyte systemy nadzorujące)
 • Metod wymiany danych pomiędzy warstwami sterowania bezpośredniego i nadrzędnego np. OPC UA
 • Projektowanie algorytmów sterowania ruchem po zadanej trajektorii
 • Projektowanie algorytmów sterowania w roju – kooperacja robotów
 • Projektowanie systemów sterowania opartych o różne platformy sprzętowe np. Arduino, Raspberry PI, PLC i inne

Wyposażenie

 • Komputery mobilne APC 3100 (Intel Celeron 3965U 2,2 GHz, 8GB RAM, Warunki pracy : -40oC do 70oC , Stopień ochrony: IP69K )– 3 szt.
 • Sterowniki PLC mobilne X90 – 3 szt.
 • Skaner 3D MRS 1000 - 2 szt.
 • GNSS - Novatel Smart 2 – 2 szt.
 • Roboty mobilne iCreate 2 – 5 szt.

Wykorzystanie w dydaktyce

 • Programowalne układy automatyki
 • Algorytmy sterowania cyfrowego
 • Systemy sensorowe i mechatronika
 • Cyfrowe systemy sterowania

Wykorzystanie w badaniach

 • Projektowanie i badanie algorytmów samouczących się neuro-fuzzy, algorytmów fuzzy adaptive, klasycznych algorytmów adaptacyjnych w kontekście sterowania ruchem pojazdów autonomicznych
 • Testowanie uzyskanych algorytmów w czasie rzeczywistym
 • Testowanie własnych torów pomiarowych np. wykorzystanie kamer, skanerów 3D, czujników środowiskowych itp.
 • Projektowanie i testowanie metod i narzędzie do zdalnej komunikacji (bluetooth, WiFi, podczerwień, komunikacja radiowa itp.)
 • Rozwijanie algorytmów sterowania ruchem pojazdów autonomicznych o określonym układzie napędowym i manewrowym.
 • Rozwijanie algorytmów wykrywania i pozycjonowania obiektów typu przeszkody.