Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zapraszamy studentów, doktorantów i nauczycieli do korzystania z baz publikacji i monografii, których linki dostępne są na stronie Biblioteki Głównej: https://bg.zut.edu.pl/bazy-danych/.

W szczególności zachęcamy do korzystania z baz, do których dostęp jest współfinansowany przez Wydział Informatyki: