Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wybory 2020

Informacje dotyczace Wyborów 2020r. dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Komunikat nr 16/2024

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wyników wyborów przedstawicieli do Senatu

z grupy profesorów i profesorów uczelni na kadencję 2024-2028

oraz wyniku wyboru członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich z grupy profesorów na kadencję 2024-2028
 

W dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w s. 100 WI1 odbyły się wybory:

 • 2 przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i profesorów uczelni WI ZUT na kadencję 2024-2028,

 • 1 członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akad. z grupy profesorów na kadencję 2024-2028.

W wyniku przeprowadzonych głosowań zostali wybrani:

 • przedstawiciele do Senatu:

 1. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT

 2. dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT

 • członek UKD

 1. prof. dr hab. Grigorij Sklyar.


Przewodniczący Wydziałowej
Komisji Wyborczej WI ZUT
dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT

Komunikat nr 15/2024

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zgłoszonych kandydatur na przedstawicieli do Senatu

z grupy profesorów i profesorów uczelni na kadencję 2024-2028

oraz zgłoszonej kandydatury na członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich z grupy profesorów na kadencję 2024-2028

 

W dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 1200 zakończono przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na:

 • 2 przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i profesorów uczelni WI ZUT na kadencję 2024-2028,

 • 1 członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akad. z grupy profesorów na kadencję 2024-2028.

Do poszczególnych wyborów zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie (kandydaci w kolejności alfabetycznej):

 • wybory przedstawicieli do Senatu:

 1. dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT

 2. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT

 3. dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT

 • wybory członka UKD

 1. prof. dr hab. Grigorij SklyarWybory odbędą się 18.06.2024 r. (wtorek) o godz. 10:00 w s. 100 WI1.

 

Przewodniczący Wydziałowej
Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT 

Komunikat nr 14/2024

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie wyboru członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich z grupy profesorów na kadencję 2024-2028.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Informatyki niniejszym zawiadamia nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora, iż:

w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali 100 WI1 odbędzie się:

 • ZEBRANIE WYBORCZE poświęcone wyborowi 1 członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich z grupy profesorów na kadencję 2024-2028.

 1. Zgłoszenia kandydatur (oświadczenie kandydata) należy składać do WKW - pok. 125 WI1 lub pok. 20 WI1.

 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 14.06.2024 r. o godz. 12:00.

 3. Druki zgłoszenia/oświadczenia kandydata dostępne są na stronie internetowej WI w zakładce „Wybory 2024” lub w pok. 125, 20 WI1.

W przypadku nieobsadzenia mandatu II tura wyborów odbędzie się w dniu 20.06.2024 r. o godz. 10:00 w sali 100 WI1.

Wyborca zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości, który jest wymagany do okazania przy odbiorze karty do głosowania.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

Przewodniczący WKW WI ZUT
Dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT

Komunikat nr 13/2024

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

z dnia 21 maja 2024 roku

 

w sprawie wyboru przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i profesorów uczelni

na kadencję 2024-2028.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Informatyki niniejszym zawiadamia nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni, iż:

w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali 100 WI1 odbędzie się:

 • ZEBRANIE WYBORCZE poświęcone wyborowi 2 przedstawicieli do Senatu ZUT.

 1. Zgłoszenia kandydatur na senatorów (oświadczenie kandydata) należy składać do WKW - pok. 125 lub pok. 20 WI1.

 2. Termin zgłaszania kandydatów na senatorów upływa w dniu 14.06.2024 r. o godz. 12:00.

 3. Druki zgłoszenia/oświadczenia kandydata dostępne są na stronie internetowej WI w zakładce „Wybory 2024” lub w pok. 125, pok. 20 WI1.

W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów II tura wyborów odbędzie się w dniu 20.06.2024 r. o godz. 10:00 w sali 100 WI1.

Wyborca zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości, który jest wymagany do okazania przy odbiorze karty do głosowania.

 

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

Przewodniczący WKW WI ZUT
Dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT