Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Władze Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

Kadencja 2020-2024

Dziekan

DZIEKAN

Przewodniczący Kolegium Wydziału Informatyki

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

Prodziekan ds organizacji i rozwoju

PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU

Przewodniczący dyscypliny naukowej - informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT

Prodziekan ds. studenckich i kszałcenia

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

dr inż. Anna Barcz 

Prodziekan ds. studenckich i kszałcenia

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

dr inż. Piotr Błaszyński 

Prodziekan ds. studenckich i kszałcenia

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

dr inż. Mirosław Łazoryszczak

Wcześniejsze kadencje

Kadencja 2016 - 2020

Dziekan - dr hab. inż. Jerzy Pejaś
Prodziekan ds. Kształcenia - dr inż. Mirosław Łazoryszczak
Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż. Marcin Korzeń
Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Piotr Piela

Kadencja 2012 - 2016

Dziekan - prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
Prodziekan ds. Kształcenia - dr hab. Bożena Śmiałkowska
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju - dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Piotr Piela

Kadencja 2008 – 2012

Dziekan - prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
Prodziekan ds. Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego - dr inż. Włodzimierz Ruciński
Prodziekan do spraw Kształcenia - dr hab. Bożena Śmiałkowska
Prodziekan ds. Studenckich - dr Joanna Banaś
Prodziekan ds. Nauki - dr inż. Piotr Dziurzański

Kadencja 2005 – 2008

Dziekan - dr inż. Włodzimierz Ruciński
Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Informatyka - dr inż. Krzysztof Małecki
Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - dr Bożena Śmiałkowska
Prodziekan ds. Nauki - prof dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

Kadencja 2002– 2005

Dziekan - prof dr hab. inż. Andrzej Piegat
Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Informatyka - dr inż. Krzysztof Małecki
Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - dr inż. Leszek Drobiazgiewicz
Prodziekan ds. Nauki - dr inż. Włodzimierz Ruciński 

Kadencja 1999 – 2002

Dziekan - prof dr inż. Jerzy Sołdek
Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Informatyka - dr Bożena Śmiałkowska
Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - prof dr hab. inż.Włodzimierz Bielecki
Prodziekan ds. Nauki - dr inż. Włodzimierz Ruciński