Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
 1. Rodzaj grantu: promotorski, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, mgr inż. Magdalena Kozak
  Wartość grantu: 19.780 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 02.12.2005 – 01.09.2007
  Temat: Metoda generowania symulowanych obrazów sonarowych dla potrzeb nawigacji porównawczej
  Uwagi: zakończony

 2. Rodzaj grantu: promotorski, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, mgr inż. Michał Pałczyński
  Wartość grantu: 19.780 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 05.05.2006 – 04.02.2007
  Temat: Metoda budowy numerycznego modelu rzeźby terenu toru wodnego w oparciu o duże zbiory danych pomiarowych
  Uwagi: zakończony

 3. Rodzaj grantu: promotorski, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki, mgr inż. Dariusz Burak
  Wartość grantu: 20.000 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 06.06.2006 – 05.06.2007
  Temat: Metoda i algorytmy automatycznego zrównoleglenia wybranych algorytmów szyfrowania
  Uwagi: zakończony

 4. Rodzaj grantu: promotorski, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Georgy Kukharev, mgr inż. Adam Nowosielski
  Wartość grantu: 20.355 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 26.06.2006 – 05.12.2006
  Temat: Integracja metod rozpoznawania twarzy w zastosowaniu do ich realizacji w systemach kalsy Visitor Identyfication
  Uwagi: zakończony

 5. Rodzaj grantu: własny, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Radosław Mantiuk
  Wartość grantu: 150.000 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 03.11.2006 – 02.11.2008
  Temat: Percepcyjna analiza i przetwarzanie obrazów o rozszerzonym zakresie jasności
  Uwagi: zakończony

 6. Rodzaj grantu: własny, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. Wojciech Olejniczak, prof. PS
  Wartość grantu: 150.000 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 13.11.2006 – 12.02.2009
  Temat: Komputerowo wspomagane planowanie i kontrola zespołów w projektach badawczych
  Uwagi: zakończony

 7. Rodzaj grantu: promotorski, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. Wojciech Olejniczak, prof. PS, mgr inż. Dorota Dżega
  Wartość grantu: 15.640 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 12.04.2007 – 11.01.2008
  Temat: Metoda oceny ryzyka projektów informatycznych
  Uwagi: zakończony

 8. Rodzaj grantu: promotorski, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki, mgr inż. Paweł Sukiennik
  Wartość grantu: 23.000 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 31.05.2007 – 30.05.2008 
  Temat: Metoda i algorytmy kontroli dostępu bazujące na infrastrukturze klucza publicznego w rozproszonych systemach sieciowych
  Uwagi: zakończony

 9. Rodzaj grantu: promotorski, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki, mgr inż. Krzysztof Siedlecki
  Wartość grantu: 20.000 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 12.06.2007 – 11.06.2008
  Temat: Algorytmy wyszukiwania drobno i gruboziarnistej równoległości w pętlach programowych z zależnościami afinicznymi 
  Uwagi: zakończony

 10. Rodzaj grantu: własny, MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Piotr Dziurzański
  Wartość grantu: 180.000 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 18.06.2007 – 17.06.2010
  Temat: Algorytmy bezstratnej i prawie bezstratnej kompresji danych multimedialnych dedykowane architekturze Networks on Chip
  Uwagi: zakończony

 11. Rodzaj grantu: OPI, POIŚ 13.1
  Kierownik grantu, wykonawcy: mgr inż. Tadeusz Klinger
  Wartość grantu: Całkowity:22 950 583,87
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 25.05.2009 – 31.03.2013
  Temat: Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Uwagi: zakończony

 12. Rodzaj grantu: NCBiR, POKL 4.1.2
  Kierownik grantu, wykonawcy: mgr inż. Monika Ciszak
  Wartość grantu: 2 701 770,17
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 01.09.2009 – 28.02.2013
  Temat: Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka
  Uwagi: zakończony

 13. Rodzaj grantu: własny, NCN
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Anna Tomaszewska
  Wartość grantu: 235.000 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 29.10.2009 / 28.04.2012
  Temat: Percepcyjna analiza obrazów cyfrowych uwzględniająca charakterystykę aparatu widzenia człowieka
  Uwagi: zakończony

 14. Rodzaj grantu: MNiSW, 2.3 POIG
  Kierownik grantu, wykonawcy: Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
  Wartość grantu: całkowity: 13 523 131,20 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 01.01.2010 – 31.12.2013
  Temat: Platforma Informatyczna TEWI - Konsorcjum z Politechniką Łódzką, Instytut Informatyki
  Uwagi: finansowanie otrzymane w konsorcjum z Politechniką Łódzką, zakończony

 15. Rodzaj grantu: własny, NCN
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Wojciech Maleika
  Wartość grantu: 200.000 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 22.03.2010 / 21.03.2012
  Temat: Badanie wpływu parametrów sondażu morskiego na dokładność uzyskanego modelu dna z użyciem symulatora echosondy wielowiązkowej
  Uwagi: zakończony

 16. Rodzaj grantu: własny, NCN
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Przemysław Klęsk
  Wartość grantu: 135.706 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 09.04.2010 / 08.04.2012
  Temat: Algorytmy do oceny zdolności do uogólnienia maszyn uczących się w terminach Statystycznej Teorii Uczenia Vapnika
  Uwagi: zakończony

 17. Rodzaj grantu: własny, NCN
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Radosław Mantiuk
  Wartość grantu: 210.000 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 28.10.2010 / 27.04.2013
  Temat: Ocena jakości obrazów generowanych technikami grafiki komputerowej
  Uwagi: zakończony

 18. Rodzaj grantu: własny, NCN
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Edward Półrolniczak
  Wartość grantu: 241.910 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 27.10.2010 / 26.10.2013
  Temat: Komputerowe metody wspomagania procesu kształtowania głosów chóralnych
  Uwagi: zakończony

 19. Rodzaj grantu: własny, NCN
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Grzegorz Ulacha
  Wartość grantu: 212.080 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 20.04.2011 – 19.04.2014
  Temat: Bezstratny kodek dźwięku z automatyczną identyfikacją i klasyfikacją danych akustycznych
  Uwagi: zakończony

 20. Rodzaj grantu: własny, NCN
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Paweł Forczmański
  Wartość grantu: 323.400 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 20.04.2011 / 19.10.2013, przedłużony do 19.04.2014
  Temat: Klasyfikacja danych multimedialnych wykorzystująca sprzętowe wspomaganie obliczeń
  Uwagi: zakończony

 21. Rodzaj grantu: Program Badań Stosowanych, NCBiR
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Jerzy Pejaś
  Wartość grantu: całkowity:3815000 zł, udziałWIZUT:702.500 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 03.12.2012 / 31.10.2015
  Temat: Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej
  Uwagi: finansowanie otrzymane w konsorcjum z WAT i Unizeto Technologies SA, zakończony

 22. Rodzaj grantu: NCN, OPUS
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Radosław Mantiuk
  Wartość grantu: 421.800,00
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 20.02.2014 / 19.02.2017
  Temat: Synteza obrazów uwzględniająca kierunkowość widzenia
  Uwagi: zakończony

 23. Rodzaj grantu: NCBiR, Innowacje Społeczne
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Joanna Kołodziejczyk
  Wartość grantu: całkowity: 870.281,25 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 05.10.2015 / 31.08.2018
  Temat: System wsparcia ośrodków terapii behawioralnej pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi
  Uwagi: finansowanie otrzymane w konsorcjum z PSTB, „NADAM”, Dolnośląska Szkoła Wyższa, zakończony

 24. Rodzaj grantu: NCN, OPUS 11
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Przemysław Klęsk
  Wartość grantu: 412 680,00
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 27.01.2017 – 26.01.2020
  Temat: Konstrukcje zbiorów obrazów całkowych do szybkiej ekstrakcji cech uczenia maszynowego w zadaniach detekcji
  Uwagi: w trakcie realizacji

 25. Rodzaj grantu: NCN, OPUS 11
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Jarosław Jankowski
  Wartość grantu: 347 100,00
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 07.02.2017 – 06.02.2020
  Temat: Wspomaganie procesów rozprzestrzeniania treści marketingowych w mediach społecznościowych
  Uwagi: w trakcie realizacji

 26. Rodzaj grantu: NCN, PRELUDIUM 12
  Kierownik grantu, wykonawcy: mgr inż. Wojciech Sałabun
  Wartość grantu: 79 920 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 11.07.2017 – 10.07.2020
  Temat: Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności
  Uwagi: w trakcie realizacji

 27. Rodzaj grantu: ERASMUS +
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Przemysław Różewski
  Wartość grantu: 199 214,00 euro
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 01.10.2017 –30.09.2019
  Temat: Digital Skills Accelerator
  Uwagi: zakończony

 28. Rodzaj grantu: NCN, MINIATURA 1
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
  Wartość grantu: 13 706,00 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 05.09.2017 – 04.09.2018
  Temat: Popularyzacja - poprzez prezentację artykułu na międzynarodowej konferencji naukowej – deskryptorów odcieni szarości zastosowanych do obiektów wyekstrahowanych z obrazów cyfrowych.
  Uwagi: zakończony

 29. Rodzaj grantu: MNiSW, DIALOG
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Przemysław Korytkowski
  Wartość grantu: 2 000 000,00 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 06.10.2017 – 05.10.2020
  Temat: Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce
  Uwagi: w trakcie realizacji

 30. Rodzaj grantu: ERASMUS +
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Przemysław Różewski
  Wartość grantu: 25 216,00 EUR
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 2017-2019
  Temat: Engineering Student Centered Learning Approaches (ESCOLA)
  Uwagi: zakończony

 31. Rodzaj grantu: ERASMUS +
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Przemysław Różewski
  Wartość grantu: ok. 25 000 EUR
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 2018-2020
  Temat: Empowering Female Engineering Entrepreneurs
  Uwagi: w trakcie realizacji

 32. Rodzaj grantu: NCN, OPUS 14
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Jarosław Jankowski
  Wartość grantu: 547 710,00 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 2018-2021
  Temat: Nieinwazyjne metody redukcji zjawiska w marketingu elektronicznym
  Uwagi: w trakcie realizacji

 33. Rodzaj grantu: NCN OPUS 15
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Wojciech Sałabun
  Wartość grantu: 249 774,00 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 2019-
  Temat: Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych
  Uwagi: w trakcie realizacji

 34. Rodzaj grantu: ERASMUS +
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Remigiusz Olejnik
  Wartość grantu: 128 846,00 EUR
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 01.09.2019-31.10.2021
  Temat: Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum
  Uwagi: w trakcie realizacji

 35. Rodzaj grantu: MNiSW
  Kierownik grantu, wykonawcy: Dr inż. Sulikowski Piotr
  Wartość grantu: 1 704 201,66 zł
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 27.09.2019-31.07.2022
  Temat: Szkoła orłów
  Uwagi: w trakcie realizacji

 36. Rodzaj grantu: ERASMUS +
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr hab. inż. Przemysław Różewski (partner)
  Wartość grantu: 257 219,00 euro
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 01.10.2019-30.09.2021
  Temat: Visual Literacy for Engineering Education
  Uwagi: w trakcie realizacji

 37. Rodzaj grantu: RPO Covid
  Kierownik grantu, wykonawcy: dr inż. Sławomir Jaszczak
  Wartość grantu
  data rozpoczęcia / data zakończenia: 01.08.2020-31.10.2020
  Temat: Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych - APO_2020
  Uwagi: w trakcie realizacji