Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zespół Zakładu Ochrony Informacji pod kierownictwem dr hab. J. Pejasia realizował projekt MobInfoSec –„Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej” ( w ramach projektu NCBR PBS1/B3/11/2012 w konsorcjum z firmą Unizeto Technologies S.A. (obecnie Asseco Data System S.A) oraz Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie (lider)). W ramach prac badawczych opracowano zaawansowaną technologię ochrony informacji wrażliwej. Wytworzona w ramach projektu technologia przeznaczona jest do ochrony informacji wrażliwej zgodnie z wymaganiami modelu ORCON. Technologia umożliwia swobodne przemieszczanie się informacji z publicznych repozytoriów do urządzenia mobilnego i jej podgląd tylko przez osoby uprawnione, tj. takie, które spełniają wymagania polityki dostępu, integralnie związanej z chronioną informacją.Pozwala to na ochronę informacji oraz zwalnia użytkownika z obowiązku nadzorowania każdej informacji (w szczególności przed nieautoryzowanym kopiowaniem danych).

Opracowana technologia jest przeznaczona dla użytkowników, którzy korzystają z systemów kryptograficznej ochrony danych wrażliwych za pomocą urządzeń mobilnych. System MobInfoSec jest rozproszonym, modułowym i konfigurowalnym systemem kryptograficznej kontroli dostępu do informacji wrażliwych, działającym w środowisku publicznym i posiadającym jednolity interfejs.

Opracowanej w ramach projektu technologii przyznano srebrny medal podczas międzynarodowych targów w Paryżu - 113th International Exhibition of Innovation „ConcoursLépine”30.04-11.05.2014. Została ona również wyróżniona nagrodą za osiągnięcia innowacyjne w 2014 roku na arenie międzynarodowej przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Giełdy Wynalazków 2015.Opracowana technologia jest obecnie wdrażana przez konsorcjanta – firmę Asseco Data Systems.