Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydział Informatyki ZUT jest organizatorem międzynarodowej konferencji Advanced Computer Systems. Konferecnja jest organizowana od 2000 roku. Ostatnio jest organizowana cykliczne co dwa lata na przemian z krajową konferencją SoftSec. W raportowanym okresie miały miejsce dwie edycje konferencji ACS w dniach 22-24.10.2014 r. oraz 19-21.10.2106. r. Edycja w 2014 roku zgromadziła 61 uczestników w tym z 7 ośrodków zagranicznych, materiały z konferencji zostały zebrane w monografii wdanej przez wydawnictwo Springer oraz zostały zaindeksowane przez bazę Web of Science. Natomiast edycja w 2016 roku zgromadziła 65 uczestników w tym z 6 różnych jednostek zagranicznych.

Ogólnopolska konferencja RUC (Reprogramowalne Układy Cyfrowe /Reconfigurable Ubiquitous Computing) odbywa się od 20 lat. Tematyka konferencji jest specjalizowana dzięki temu jest wydarzeniem rozpoznawanym przez najważniejsze ośrodki akademickie w kraju. W raportowanym okresie miały miejsce 4 edycje konferencji RUC - w latach 2013,2014,2015,2016. Gromadziły one odpowiednio od 40 do 55 uczestników z 8-10 różnych polskich uczelni technicznych, ponadto w konferencji biorą udział przedstawiciele z firm związanych z branżą. Materiały z konferencji ukazują się w miesięczniku Pomiary-Automatyka-Kontrola.

Ponadto wydział współorganizuje międzynarodową konferencję naukowych ICCVG - International Conference on Computer Vision and Graphics (jeden z pracowników wydziału jest członekiem komitetu organizacyjnego oraz 10 jest członkami komitatu programowego). Konferencja jest organizowana co dwa lata edycja w 2014 zgromadziła 105 uczestników (95 referaty, w tym 45 z jednostek zagranicznych), a edycje w 2016 roku zgromadziła 75 uczestników (54 referaty, w tym 22 z jednostek zagranicznych).