Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W ramach prac badawczych Katedry Inżynierii Oprogramowania prowadzony jest przez zespół pod kierunkiem prof. W. Bieleckiego projekt kompilatora TRACO zrównoleglającego i optymalizującego kod źródłowy w sposób automatyczny.

W pętlach programowych znajduje się najwięcej obliczeń w programach wymagających wydajnego przetwarzania takich jak numeryczne algorytmy algebry liniowej, przetwarzanie obrazu, bioinformatyki czy sztucznej inteligencji. TRACO zamienia automatycznie kod źródłowy na tożsamy nowy kod kompilowalny (zgodnie z formatem OpenMP lub OpenACC dla GPU) i jest narzędziem typu source-to-source.

Zastosowanie kompilatora pozwala na uzyskanie przyspieszenia, efektywności, lokalności oraz skalowalności z wykorzystaniem nowoczesnych procesorów wielordzeniowych, w tym koprocesorów Intel Xeon Phi oraz kart graficznych Tesla. Wyniki działań kompilatora opisywane są w czasopismach z listy filadelfijskiej (Parallel Computing, Applied Mathematics and Computer Science, Computing and Informatics) oraz konferencjach międzynarodowych w kraju (PPAM, FedCSIS, ICAISC) i za granicą (np. USA (LCPC, WAMCA), Kanada (COCOA), Niemcy (Facing Multicore Challenge – nagroda Best Paper w Stuttgarcie)). Zauważalne są także cytowania prac przez czołowych badaczy z tej dziedziny (Wonacott, Cohen, Vondorlage). Projekt kompilatora TRACO jest dostępny na stornie: traco.sourceforge.net.