Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zespół z Zakładu Inżynierii Produkcji pod kierownictwem dr hab. P. Korytkowskiego opracował nowe podejście do optymalizacji poligraficznego procesu produkcyjnego polegające na wykorzystaniu do szeregowania zleceń produkcyjnych wieloatrybutowych, dynamicznych reguł priorytetowych. Problem doboru reguł jest problem NP-trudnym ze względu na liczbę operacji technologicznych oraz liczbę analizowanych reguł priorytetowych. Do znalezienia suboptymalnej sekwencji reguł opracowana dwa algorytmy ewolucyjne: genetyczny i mrówkowy. Wyniki badan zostały opublikowane w dwóch czasopismach z bazy JCR (Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of Advanced Manufacturing Technology) oba artykuły były dość często cytowane, wg bazy Scopus po kilkanaście razy.

Opracowane podejście oraz algorytmy zostały następnie wykorzystane przez dwa przedsiębiorstwa poligraficzne, które zleciły wykonanie prac badawczorozwojowych finansowanych w ramach projektu Dużego Bonu PARP:

  1. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji niskonakładowej książki artystycznej w spersonalizowanej cyfrowo oprawie płóciennej, dla Drukarnia Kadruk S.C., 2015. 
  2. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wysokiej jakości książki na żądanie uszytej nićmi, 2015, dla Print Group Sp. z o.o. Opracowane modele i algorytmy wykorzystujące wieloatrybutowe reguły priorytetowe przyczyniły się do wzrostu innowacyjności procesowej wyżej wymienionych przedsiębiorstw. Ponadto pracownicy zespołu uczestniczyli w akcji COST, TD1201 Colour and Space in Cultural Heritage – COSCH.