Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Wydział Informatyki zaprasza na II turę rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia, na kierunek Informatyka - specjalność Inżynieria oprogramowania.

Internetowy System Rekrutacji ZUT dostępny jest pod adresem:

https://rekrutacja.zut.edu.pl

WIzyta SCI

W ramach współpracy Wydziału Informatyki ze Szczecińskim Collegium Informatycznym w dniach 6, 7 i 13 lutego 2018 roku odbyły się na Wydziale Informatyki zajęcia laboratoryjne dla uczniów tej szkoły.

W Laboratorium Systemów Technicznych uczniowie klas pierwszych z Technikum Informatycznego SCI zapoznali się ze stanowiskami laboratoryjnymi i poznali budowę i działanie bramek logicznych.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr Małgorzatę Pelczar i mgr inż. Jarosława Fastowicza.

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne
STUDIA MODUŁOWE MBA – INNOWACJE I ANALIZA DANYCH
w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA).

Program realizowany jest w języku polski oraz angielskim.

Więcej informacji na:
http://www.ipi.edu.pl/program-mba/mba-dla-doktorantow

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki dla studiów niestacjonarnych, w porozumieniu z Władzami Wydziału, podjęła decyzję, że kierunek Informatyka na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia (N2) nie zostanie uruchomiony od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018.

Decyzja Komisji spowodowana jest zbyt małą liczbą kandydatów.

 

Dorota Majorkowska-Mech,
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki
dla studiów niestacjonarnych

 

Informujemy, że w marcu 2018 rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Wniosek o stypendium naukowe kandydaci na stypendystów winni składać w Urzędzie Miasta w Biurze Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 9 marca 2018 roku do godz. 15.00.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów dostępne na stronie Urzędu Miasta w Szczecinie strona bip.um.szczecin.pl