Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Sydney R. Parker Best Paper Award
dr Dorota Majorkowska-Mech, prof. Aleksander Cariow
dr Dorota Majorkowska-Mech, prof. Aleksander Cariow

Naukowcy z Wydziału Informatyki ZUT otrzymali nagrody dla najlepszych publikacji w roku 2017 w czasopiśmie Circuits, Systems and Signal Processing.

Sukces odniósł artykuł, napisany przez dr Dorotę Majorkowską-Mech oraz prof. Aleksandra Cariowa z Katedry Architektury Komputerów i Teleinformatyki, zatytułowany "A Low Complexity Approach to Computation of the Discrete Fractional Fourier Transform".

Artykuł ten został wytypowany przez powołaną w tym celu grupę międzynarodowych niezależnych ekspertów i został nominowany do dwóch z trzech nagród fundowanych corocznie przez to czasopismo. Obie nagrody zostały mu przyznane.
Pierwszą z nich jest the Sydney R. Parker Best Paper Award za najlepszy artykuł w dziedzinie przetwarzania sygnałów.
Druga nagroda to M.N.S. Swamy Best Paper Award za najlepszy artykuł opublikowany w tym czasopiśmie w latach 2016-2017.
Ta ostatnia nagroda przyznawana jest tylko jednej publikacji, tej najlepszej, niezależnie od dziedziny, której dotyczy praca.

Czasopismo Circuits, Systems and Signal Processing zostało powołane w 1982 roku. Jest to renomowany periodyk znajdujący się na liście JCR od momentu jego powstania.
Publikowane są w nim prace wybitnych naukowców z całego świata. Jest wydawane przez Springer Birkhäuser w Nowym Jorku.

dr inż. Remigiusz Olejnik

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Macieja Buraka

która odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 10.15 w sali 128

Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49

Temat rozprawy doktorskiej:

Application of inhomogeneous contonuous time Markov chains for call center modeling

(Modelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym)

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej BrykalskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz CzachórskiPolitechnika Śląska w Gliwicach

prof. dr hab. inż. Jerzy ŚwiątekPolitechnika Wrocławska

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej
Wydziału Informatyki https://www.wi.zut.edu.pl/pl/wydzial/rada-wydzialu/obrony-prac-doktorskich.

Dziekan Wydziału Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Rejs Niepodległości

Krzysztof Palczewski, student III roku na kierunku Informatyka, został laureatem ogólnopolskiego konkursu Rejs Niepodległości, w którym jako reprezentant Polski i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego uczestniczył w części uroczystego rejsu Darem Młodzieży dookoła świata. Rejs jest honorowym uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dar Młodzieży wraz z laureatami przypłynął do Osaki w Japonii 11 listopada 2018 roku, gdzie nastąpił punkt kulminacyjny podróży - uroczyste obchody i ceremonie, w których uczestniczyli także przedstawiciele polskiego rządu, ambasady w Japonii oraz władze Osaki. Uczestnicy Rejsu Niepodległości akcentowali na arenie międzynarodowej ten wyjątkowy dla Polski dzień poprzez pokazywanie dorobku, kultury i historii Polski – nie tylko w Osace, ale także we wcześniejszych portach całego rejsu - między innymi w Singapurze czy Hong Kongu.

Podczas codziennego życia na statku i wykonywania żeglarskich prac Krzysztof Palczewski często wykorzystywał swoje informatyczne umiejętności, które szybko zostały docenione przez komendanta i oficerów na statku. Pomagał, między innymi, w konfiguracji nowej sieci satelitarnej Iridium czy też wgrywał nowe programy do sterowników PLC kontrolujących urządzenia w maszynowni statku.

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania zespołu doradczego - Rady Młodych Naukowców jednym z jej członków został dr inż. Wojciech Sałabun z Wydziału Informatyki.

Do zadań Rady należy identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców, przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki, a także wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce i wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Informatyki

1 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla 201 absolwentów Wydziału Informatyki, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018.

W uroczystości udział wzięli Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, dziekan Wydziału Informatyki - dr hab. inż. Jerzy Pejaś, dr hab. inż. Marcin Korzeń, Prodziekan ds. Nauki, dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Prodziekan ds. Kształcenia oraz dr inż. Piotr Piela, Prodziekan ds. Studentów, a także promotorzy oraz pracownicy naszego Wydziału. Nie zabrakło bliskich tegorocznych absolwentów. Gościnna aula Centrum Dydaktyczno -Badawczego Nanotechnologii wypełniona była po brzegi.

W swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Informatyki mówił o dobrych perspektywach pracy na rozwijającym się rynku IT. Wskazał kierunki przyszłości w szeroko pojętej informatyce i zachęcał do ciągłego rozwoju. Wiele ciepłych słów absolwenci naszego Wydziału usłyszeli od Prorektora ds. Nauki, którego intrygujące życzenia na pewno zapadną w pamięci na lata. Absolwenci, ubrani w togi i biretki, odbierali dyplom ukończenia studiów z rąk swoich promotorów oraz przyjmowali gratulacje od Prorektora ds. Nauki i Dziekana Wydziału Informatyki.

Absolwenci z najwyższą średnią na swoim toku studiów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi:

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Karolina Szyndler, średnia 4,68

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne II stopnia
magister inżynier Mariusz Pasiński, średnia 4,92

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia
inżynier Patryk Matuszak, średnia 4,57

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne II stopnia
magister inżynier Przemysław Lal, średnia 4,74

Kierunek Inżynieria Cyfryzacji, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Adam Firek, średnia 4,50

W imieniu tegorocznych absolwentów serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom oraz społeczności akademickiej złożyły panie Kinga Kozłowska i Justyna Kryścio. „Lata tu spędzone pokazały, że zdobywanie szczytów wiąże się z ciężką pracą. Ale pamiętajcie - że im wyżej, tym piękniejsze widoki” – zakończyły swoje wystąpienie przedstawicielki absolwentów.

Uroczystość uświetnił kwartet smyczkowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie w składzie: Daniel Rozmus – skrzypce, Pawęł Graf – skrzypce, Hanna Żukowska – altówka, Barbara Zawadzka – wiolonczela. Opiekunem kwartetu jest Pani Małgorzata Gajewska-Makulec. W wykonaniu młodych artystów usłyszeliśmy utwory klasyki światowej w opracowaniu na kwartet smyczkowy.

Wszystkim absolwentom naszego Wydziału życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.