Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Spotkanie Świąteczne na Wydziale Informatyki

W dniu dzisiejszym odbyło się na naszym Wydziale Spotkanie Świąteczne dla wszystkich pracowników i studentów Wydziału Informatyki, na które uroczyście zaprosił Dziekan dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT. W holu budynku przy ul Żołnierskie 52 udało się wykreować magiczną, pełną wdzięczności i Świątecznego uroku atmosferę, sprzyjającą refleksji i nadziei na wspaniały kolejny rok. Dziekan Wydziału Informatyki, w tak uroczystych okolicznościach wręczył nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz dyplomy uznania opiekunom naukowym nagrodzonych prac, pogratulował doktorantom zdobycia tytułów naukowych i życzył pomyślności, zdrowia i dalszych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku. W tym szczególnym czasie podsumowań nie zabrakło słów wdzięczności i podziękowań dla wszystkich, którzy przez cały rok pracowali aby Wydział Informatyki był miejscem szczególnym zarówno dla studentów jak i pracowników.

 

Fotorelacja: https://www.wi.zut.edu.pl/pl/wydzial/infrastruktura/galeria/album?folder=Wydarzenia/2023/spotkanie_swiateczne 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Informatyki

15 grudnia 2023 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Bortko, asystenta w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych. Obrona odbyła się w formie stacjonarnej w sali 128 WI1 oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT . W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

dr hab. inż. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚK z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Serdecznie Gratulujemy!

Cześć pamięci prof. dra hab. inż. Włodzimierza Bieleckiego

Z ogromnym smutkiem żegnamy zasłużonego Profesora i wybitnego naukowca, promotora licznych przewodów doktorskich i habilitacyjnych, wspaniałego człowieka o niezwykłej pracowitości, życzliwego i oddanego kolegę, szefa oraz przyjaciela naszego Wydziału. Człowieka nauki i autora setek publikacji prezentowanych na arenie krajowej i międzynarodowej. Wybitnego specjalistę w dziedzinie programowania równoległego i rozproszonego oraz kompilacji. Niezwykle cierpliwego i cenionego nauczyciela pokoleń studentów.

Profesor od 1994 roku związany był z naszą Uczelnią. W trakcie swojej pracy pełnił funkcję Kierownika Zakładu Przetwarzania Równoległego i Sieci Komputerowych (1996 – 1999), następnie Kierownika Katedry Technik Programowania i Ochrony Informacji (1999-2002), Kierownika Katedry Technik Programowania (2002-2020), a od 2020 roku Kierownika Katedry Inżynierii Oprogramowania i Cyberbezpieczeństwa. Na Wydziale Informatyki pełnił funkcję Prodziekana do spraw Nauczania (1999 –2002) oraz Prodziekana do spraw Nauki (2005-2008). Był członkiem Senatu Politechniki Szczecińskiej, Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz członkiem Komisji Senackich.

Rodzinie, najbliższym i współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 11 grudnia 2023r. o godzinie 13.30 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

 

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Kamila Bortko

Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.01.2018 r.  (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)  zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Bortko, która odbędzie się 15 grudnia 2023 r. o godz. 10.15 w sali 128 WI1

Temat rozprawy doktorskiej:
Sekwencyjna metoda nieinwazyjnej redukcji habituacji w systemach interaktywnych

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:
dr hab. inż. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk Politechnika Świętokrzyska 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie BIP ZUT https://bip.zut.edu.pl/organizacja-uczelni/wydzialy-zut/wydzial-informatyki/postepowanie-awansowe-wydzialu-informatyki.html 

W obronie możliwy będzie udział w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Aby wziąć udział w posiedzeniu zdalnym należy wysłać zgłoszenie na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem obrony na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do współdziałania z aplikacją Teams potrzebne jest aktywne konto Microsoftu

 

Zapraszamy serdecznie!

Dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT laureatem programu "Nauka dla Społeczeństwa II"

Projekt pt. „System informatyczny do analizy bibliografii polskich tekstów naukowych” przygotowany przez dra hab. inż. Przemysława Korytkowskiego, prof. ZUT znalazł się na liście laureatów programu "Nauka dla Społeczeństwa II" i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 735 800,00 zł.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym zamierza opracować system informatyczny oraz algorytmy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji, metody uczenia maszynowego oraz przetwarzanie języka naturalnego do automatycznej ekstrakcji cytowań z przypisów dolnych z tekstów naukowych w języku polskim.
Wytworzony w projekcie system informatyczny zostanie udostępniony środowisku akademickiemu i wydawniczemu na otwartej licencji.
Wykorzystanie tego narzędzia przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez wzbogacenia zasobów bibliograficznych o metadane polskich publikacji.

Więcej na stronie ZUT:
https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/dr-hab-inz-przemyslaw-korytkowski-laureatem-programu-nauka-dla-spoleczenstwa-ii.html