Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

dr inż. Wojciech Sałabun

Dnia 26 listopada b.r. Narodowe Centrum Nauki (NCN), będące największą i najważniejszą agencją wykonawczą finansującą badania podstawowe, ogłosiło wyniki w 21 edycji konkursu OPUS na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców. W tej edycji na konkurs Opus przeznaczone zostało ponad 559 mln zł. Do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło ponad 2,3 tys. wniosków z całej Polski, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 417 projektów, 4 z nich pochodzi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Miło nam poinformować, iż jednym z beneficjentów, który otrzymał finansowanie jest nasz pracownik dr inż W. Sałabun. Warto zaznaczyć, iż jest to drugi grant uzyskany przez dr. inż. Sałabuna w tym konkursie oraz trzeci finansowany z środków NCN.

Finansowany projekt jest poświęcony opracowaniu nowej metody wyznaczania poziomu istotności kryteriów decyzyjnych w oparciu o obiekty charakterystyczne. Projekt ten jest kontynuacją prac Zespołu Badawczego Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, którego dr Sałabun jest również kierownikiem. Sam projekt jest zaplanowany na okres 24 miesięcy i będzie realizowany wyłącznie przez Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie. Najważniejsze zadania są poświęcone opracowaniu innowacyjnego algorytmu identyfikującego lokalne oraz globalne wagi istotności wykorzystywane w metodach wielokryterialnej analizy decyzyjnej MCDA.

Życzymy dalszych sukcesów

5 listopada br. odbyły się na Wydziale Informatyki w trybie zdalnym obrony prac doktorskich asystentów w Katedrze Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej: mgr inż. Anety Bery i mgra inż. Dariusza Sychela. Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozpraw doktorskich i wyraziła poparcie dla wniosków Recenzentów o wyróżnienie prac.

Promotorem prac doktorskich był dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci:

 • dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW z Politechniki Wiarszawskiej i dr hab. inż. Leszek J. Chmielewski, prof. SGGW ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (praca A. Bery)
 • prof. dr hab. inż. Michał Woźniak z Politechniki Wrocławskiej i dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. PCz z Politechniki Częstochowskiej (praca D. Sychela)

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. podjął uchwały o nadaniu Kandydatom stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Obie rozprawy zostały wyróżnione.

Serdecznie gratulujemy!

Aneta Bera
Aneta Bera
Dariusz Sychel
Dariusz Sychel
Co robić gdy COVID-19

JESTEM STUDENTEM i:

 • mam pozytywny wynik testu na koronawirusa 
  lub
 • osoba, z którą mieszkam, ma pozytywny wynik testu na koronawirusa

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000 albo skontaktuj się z Dziekanatem WI, tel. 91 449 5518, 91 449 5670, 91 449 5670 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

 • źle się czuję, ale nie mam zwolnienia lekarskiego

Nie przychodź na zajęcia. Tak szybko jak to możliwe, skontaktuj się ze swoimi nauczycielami i zapytaj, czy możesz uczestniczyć w zajęciach zdalnie albo ustal w jaki sposób i do kiedy możesz uzupełnić zaległości. Zasięgnij porady lekarskiej. Zgodnie z Regulaminem możesz mieć do 20% nieobecności na danej formie zajęć.

 • firma/instytucja, w której pracuję skierowała swoich pracowników na kwarantannę – w tym mnie.

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000 albo skontaktuj się z Dziekanatem WI, tel. 91 449 5518, 91 449 5670, 91 449 5670 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

 • inny przypadek, np. miałem kontakt z osobą, która po pewnym czasie otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa

Zadzwoń pod numer 571 612 000 – ustalimy jakie kroki podjąć.
 

JESTEM NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM i:

 • mam pozytywny wynik testu na koronawirusa 
  oraz
 • jestem zdolny do pracy i wyrażam wolę kontynuowania pracy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000. Złóż Oświadczenie do dziekana, za pośrednictwem służbowego adresu poczty elektronicznej, za wiedzą bezpośredniego przełożonego. /podpiąć Oświadczenie jako link/ Jeśli to będzie możliwe, przeprowadzisz zajęcia zdalne. 

 • osoba, z którą mieszkam, ma pozytywny wynik testu na koronawirusa
  oraz
 • jestem zdolny do pracy i wyrażam wolę kontynuowania pracy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000. Złóż Oświadczenie do dziekana, za pośrednictwem służbowego adresu poczty elektronicznej, za wiedzą bezpośredniego przełożonego i dołącz do niego dowód poświadczający objęcie izolacją domową tej osoby /podpiąć Oświadczenie jako link/ Jeśli to będzie możliwe, przeprowadzisz zajęcia zdalne.

 • mam pozytywny wynik testu na koronawirusa 
  lub
 • osoba, z którą mieszkam, ma pozytywny wynik testu na koronawirusa
  oraz
 • nie wyrażam woli wykonywania pracy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000. Uzgodnij z Dziekanem i Kierownikiem Katedry zastępstwo (preferowane w przypadku studiów niestacjonarnych) lub nowe terminy zajęć. W przypadku odrabiania zajęć, terminy dodatkowo uzgodnij ze studentami. Usprawiedliw swoją nieobecność odpowiednio zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA lub oświadczeniem o okresie kwarantanny złożonym według wzoru zamieszczonego na stronie ZUS.

Procedury dotyczące innych pracowników uczelni oraz szczegółowe instrukcje zawarte są w Zarządzeniu Nr 150 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 z późniejszymi zmianami oraz w Zarządzeniu Nr 4 Dziekana Wydziału Informatyki ZUT z 28 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS CoV-2.

 

icon OŚWIADCZENIE pracownika kierowanego do pracy poza siedzibą ZUT [33.8K]

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na ZUT

W piątek, 1 października 2021 roku,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
uroczyście zainaugurował 13 rok akademicki.
W wydarzeniu wzięli udział studenci i pracownicy ZUT,
rektorzy szczecińskich uczelni oraz reprezentanci władz państwowych i miasta.

Niech znów nasz uniwersytet się ożywi, po bardzo trudnym prawie dwuletnim okresie pandemii. Nie pozwólmy jej ponownie zdemolować naszego życia. Wszyscy tęsknimy za typową uniwersytecką codziennością, którą cechują: zgiełk wypełnionych sal wykładowych, bezpośrednie spotkania nauczyciel-student, ciekawe, pełne emocji dyskusje i polemiki naukowe prowadzone zarówno na tych małych jak i wielkich konferencjach – mówił podczas uroczystości JM rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel.

Jak podkreślił rektor, w nowym roku akademickim większość zajęć dydaktycznych będzie odbywała się w formie stacjonarnej z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

Tylko w ten sposób możemy przywrócić normalne funkcjonowanie uczelni oraz zdrowe, międzyludzkie relacje, które w ostatnim czasie uległy zachwianiu – dodał.

Rektor ZUT mówił również o wyzwaniach, które stoją przed jedną z najlepszych uczelni technicznych na Pomorzu Zachodnim.

Tym najbardziej wywołującym emocje jest zbliżająca się w 2022 roku ewaluacja uczelni w ramach zgłoszonych dyscyplin naukowych. Od  przyznanych kategorii naukowych, będzie w ogromnej mierze zależała subwencja przyznawana jednostkom naukowo-badawczym. Czynimy wszystko, aby wypaść jak najlepiej. Jednak nikt z nas, nie jest w stanie przewidzieć końcowego rezultatu – powiedział rektor ZUT.

Profesor Jacek Wróbel zapewniał, że uniwersytet prowadzi kształcenie studentów i doktorantów na bardzo wysokim poziomie, a dowodzą tego liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane pracownikom i studentom uczelni przez różne instytucje i jednostki.

Kluczowym zadaniem na najbliższe lata będzie budowa nowego Wydziału Informatyki zlokalizowanego przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie w ramach konsolidacji kampusów ZUT.

W chwili obecnej prowadzone są prace konkursowe w celu wyłonienia pracowni projektowej. Szacowany koszt inwestycji to prawie 80 milionów złotych – podkreślił prof. Wróbel

Wykład inauguracyjny pt. „Fotokataliza – wybór przyszłości” wygłosiła prof. Magdalena Janus z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT. Inauguracji towarzyszyła także immatrykulacja studentów I roku.

Na inauguracji gościli przedstawiciele władz Miasta i Województwa: Przemysław Włoska - Sekretarz Województwa, Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, Daniel Wacinkiewicz – z-ca prezydenta Miasta Szczecin. Obecni byli również przedstawiciele władz kościelnych oraz Magdalena Kochan – senator RP.

Inauguracja roku akademickiego była również okazją do wręczenia „Medali za szczególne zasługi dla Uczelni” zasłużonym profesorom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

Fot. Jerzy Undro.

Prosimy studentów oraz pracowników o zapoznanie się z obowiązującą na Wydziale Informatyki procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

icon Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 [99.1K]