Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Innovative Open Source Courses for Computer Science

W dniach 19-20.XII w Szczecinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Innovative Open Source Courses for Computer Science" realizowany na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Polska) w partnerstwie z Mendel University w Brnie (Republika Czeska) i University of Žilina (Republika Słowacka).

IOSCS jest finansowany z projektu Uni Europejskiej Erasmus+ w akcji kluczowej  "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk", Typ akcji - "Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego".

Koordynatorem projektu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Głównym celem projektu było stworzenie 6 kursów wykorzystujących narzędzia Open Source:

  • Wykorzystanie programu wxMaxima w analizie matematycznej
  • Prawdopodobieństwo i statystyka z programowaniem w języku R
  • Narzędzia Open Source do przetwarzania tekstu
  • Język programowania Lua
  • Bezprzewodowe przetwarzanie sygnałów w środowisku GNU Radio
  • Tworzenie aplikacji mobilnych

Każdy kurs składa się z książki oraz materiałów dydaktycznych wspomagających proces prowadzenia kursu.

Podczas wspólnego spotkania uczestników projektu omówiono uzyskane efekty i zaprezentowano je Władzom Wydziału dr hab. inż. Jerzemu Pejasiowi, prof. ZUT, dr hab. inż. Marcinowi Korzeniowi, prof. ZUT, dr inż. Mirosław Łazoryszczakowi.

Logo ioscs Logo erasmus+

Michał Apolinarski z Politechniki Poznańskiej obronił doktorat na WI

24 listopada 2022 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Michała Apolinarskiego z Instytutu Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Temat pracy to "Metody oceny jakości algorytmów generowania kluczy rundowych w szyfrach blokowych".

Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Krzysztof Chmiel a promotorem pomocniczym dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło z Politechniki Poznańskiej.

W obronie uczestniczyli recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski z Politechniki Warszawskiej (zdalnie)
  • dr hab. Mirosław Kurkowski, prof UKSW z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 5 grudnia br. podjął uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Serdecznie Gratulujemy!

otwarcie Warsztatu Centralnego WI

Na początku listopada odbyło się oficjalne otwarcie Warsztatu Centralnego na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.
Długo wyczekiwany warsztat poszerzył wydziałową ofertę laboratoriów specjalistycznych o imponującą flotę maszyn i urządzeń technicznych. Jego powstanie było poprzedzone procesem opracowania koncepcji przekształcenia, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów przyszłego warsztatu centralnego. 
W przyziemiu budynku przy ul. Żołnierskiej 52, zorganizowano profesjonalnie przygotowaną przestrzeń wyposażoną w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. instalację sprężonego powietrza, instalację elektryczną z systemem 
sterowania urządzeniami znajdującymi się w warsztacie, sieć instalacji wentylacyjnej przygotowaną do odprowadzania spalin i pyłu oraz chłodzenia a także ergonomiczne stanowiska robocze, wyposażone w tablice warsztatowe do przechowywania narzędzi i drobnego sprzętu.

Sercem warsztatu jest ploter laserowy CO2 umożliwiający grawerowanie przemysłowe w różnego rodzaju materiałach. Proces cięcia tym sposobem jest nowoczesną technologią obróbki różnych materiałów, np. niemetalowych i kompozytów.
Wszystko za sprawą wiązki laserowej o dużej gęstości artefaktów skoncentrowanej na punkcie, która powoduje topienie materiału. 

Kolejnym etapem będzie wdrożenie systemu dostępu do pomieszczeń warsztatu współpracującego z inteligentnym systemem sterowania.

W ramach działalności Warsztatu Centralnego przewiduje się wsparcie techniczne przy realizacji prac dyplomowych studentów, projektów inżynierskich i badawczych oraz współpraca ze specjalistycznymi 
laboratoriami wydziałowymi i kołami naukowymi na Wydziale Informatyki.

Zapraszamy serdecznie! 

Nagroda Prezydenta Miasta

Dwoje studentów Wydziału Informatyki - spośród piętnastu młodych naukowców z sześciu szczecińskich uczelni wyższych – odebrało w czwartek, 27 października nagrody i wyróżnienia w ramach 14. edycji miejskiego konkursu - Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę naukową.

Cel konkursu to promocja prac naukowych związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, które m.in opisują innowacyjne rozwiązania, dokładają cegiełkę do rozwoju lub promocji miasta i mogą korzystnie wpłynąć na ożywienie regionu. 

Nagrody przyznano w czterech dziedzinach: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne, nauki inżynieryjno - techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. W wyborze najlepszych prac pomogła powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród.
Nagrodę z rąk Prezydenta Piotra Krzystka odebrał Pan JAKUB WIĘCKOWSKI za pracę pt. „Analiza porównawcza subiektywnych metod wyznaczania wag kryterialnych”.

Wyróżnienie odebrał Pan ANDRII SHEKHOVTSOV za pracę pt. „Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji w warunkach niepewności oparta na stabilnym porządkowaniu preferencji”. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów!