Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Informatyki

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza istotne zmiany w strukturze Uczelni oraz wydziałów. Jedną z konsekwencji tych zmian jest zakończenie z dniem 30 września kadencji obecnej Rady Wydziału Informatyki.

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Informatyki odbyło się w dniu 24 września 2019 roku. Obrady rozpoczęły się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia. Posiedzenie miało uroczysty przebieg, w którym udział wzięli niemal wszyscy członkowie Rady. Dziekan, dr hab. inż. Jerzy Pejaś wręczył pracownikom pisma gratulacyjne JM Rektora za przepracowane lata pracy w ZUT (wcześniej w Politechnice Szczecińskiej) oraz przekazał uczestnikom Rady okolicznościowe pamiątki.

Lokalizacja balonu w powietrzu

Balony stratosferyczne od dziesięcioleci wykorzystywane są na co dzień przez służby meteorologiczne do przeprowadzania pomiaru bieżącego stanu atmosfery. W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się wypuszczanie takich balonów przez szerokie rzesze hobbystów i zapaleńców.

Balon stratosferyczny WI ZUT ma na celu dokonanie pomiarów temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Parametry atmosfery przesyłane będą wraz z pozycją balonu (szerokość, długość geograficzna oraz wysokość nad poziomem morza) w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokołu APRS. Pozwoli to na bieżące monitorowanie lotu. Ponadto kamera zarejestruje przebieg całego lotu – zdjęcia będą dostępne po odnalezieniu kapsuły. Po osiągnięciu wysokości ok. 20 km, przy bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym, balon powiększy się do takich rozmiarów, że pęknie. Następnie kapsuła z ładunkiem opadnie na spadochronie. Lot trwa około dwóch godzin, kapsuła może opaść w promieniu ok. 200 km od miejsca startu, zależnie od warunków atmosferycznych.

Kapsułę w całości zaprojektowali pracownicy Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji Wydziału Informatyki, a następnie wydrukowali ją na drukarce 3D. Wyposażenie kapsuły wymagało nie lada precyzji i pomysłowości - w niewielkiej przestrzeni należało zmieścić komputer pokładowy, czujniki temperatury, ciśnienia, wysokości i na dodatek kamerę oraz moduły odpowiedzialne za komunikację. Do tego konieczne było jeszcze zdublowane zasilanie.
Aby możliwe było monitorowanie lotu balonu przygotowano aplikację WIsky, która umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym położenia balonu.
Aplikacja jest do pobrania ze strony projektu WISky.wi.zut.edu.pl - na stronie tej można uzyskać bardziej szczegółowe informacje o projekcie, a także śledzić trasę balonu w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy do śledzenia losów balonu stratosferycznego przygotowanego przez pracowników Wydziału Informatyki ZUT, od momentu jego wypuszczenia, aż po lądowanie.
Start balonu zaplanowany jest na godz. 12:00 na dziedzińcu ZUT w sobotę 28.09.2019 podczas Nocy Naukowców.
Na stoisku Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji Wydziału Informatyki, będzie można obserwować bieżące położenie balonu i dowiedzieć się jak przygotować własny balon stratosferyczny, w tym jak go śledzić i namierzać.

Zachęcamy do zabawy w przewidywanie miejsca lądowania balonu - dla 10 osób, które wskażą najbliższe współrzędne miejsca lądowania przewidujemy upominki.
Swoje przewidywania można będzie zgłaszać w sobotę 28.09.2019 od momentu startu do chwili pęknięcia balonu na stoisku Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji Wydziału Informatyki podczas Nocy Naukowców.

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej pod przewodnictwem prof. Janusza Kacprzyka, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja drowi inż. Wojciechowi Maleice z Katedry Systemów Multimedialnych.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Tworzenie cyfrowych modeli dna morskiego opartych na strukturze grid, na podstawie danych pomiarowych pochodzących z echosondy wielowiązkowej".

Serdecznie gratulujemy!

UCHWAŁA nr 92/2018/2019
Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla postulatów środowiska nauczycielskiego

Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 16.04.2019 r w głosowaniu tajnym większością ważnie oddanych głosów wyraża poparcie dla postulatów środowiska nauczycielskiego.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

36 - Uprawnionych do głosowania 
27 - Obecnych na posiedzeniu uprawnionych do głosowania 
27 - Oddanych głosów ważnych 
20 - Głosów „TAK” 
3 - Głosów „NIE” 
4 - Wstrzymujących się od głosowania 

Przewodniczący Rady Wydziału
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

icon uchwala 92 RW [27.0K]

drugi etap Konkursu Wiedzy o CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

W dn. 11 kwietnia o godz. 11:00 na Wydziale Informatyki ZUT odbył się drugi etap Konkursu Wiedzy o CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Wydział został partnerem organizacji wydarzenia w województwie zachodniopomorskim.

Konkurs przeprowadziła we współpracy z dr. inż. Piotrem Sulikowskim z Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych studentka ZUT Aleksandra Gniewosz, Ambasador CSR, laureatka ogólnopolskiego programu mentoringowo-szkoleniowego TopMinds, współprowadzonego przez naszego adiunkta.

Konkurs Wiedzy o CSR to inicjatywa, której celem jest rozpowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) wśród uczniów szkół średnich i studentów, kształtowanie w nich odpowiedzialnych postaw w biznesie oraz wspieranie młodych ludzi, którzy chcą angażować swoją energię w zdobywanie wiedzy na jej temat. Drugi etap Konkursu trwał trwał 2 godziny i składał się z dwóch części. Część pierwsza składała się z pytań zamkniętych, a do drugiej części Ambasador CSR zaprosiła wszystkich uczestników, którzy osiągnęli wymagany próg punktowy w teście. Wyniki końcowe II etapu zostaną ogłoszone w dn. 26.04.2019 r. na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl. Do finału, który odbędzie się w dn. 06.06.2019 r. w Warszawie, przejdzie 5 najlepszych uczestników z całej Polski.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.