Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

dr hab. inż. Jacek Wróbel

29 maja br. Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wybrało rektora na kadencję 2020-2024. Społeczność akademicka Wydziału Informatyki gratuluje dr hab. inż. Jackowi Wróblowi, prof. ZUT, ponownego wyboru na stanowisko rektora i wyraża nadzieję, że nadchodząca kadencja upłynie pod znakiem doskonałej współpracy i intensywnego rozwoju Wydziału i Uczelni.

Dziekan Wydziału Informatyki

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT


Więcej na stronie ZUT w Szczecinie.

Aneta Bera

Aneta Bera, asystent w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki, otrzymała nagrodę w zakresie nauk technicznych w tegorocznym Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. Laureatka do konkursu przedstawiła artykuł "Constant-Time Calculation of Zernike Moments for Detection with Rotational Invariance" opublikowany w IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 2019. W konkursie zarejestrowano 68 zgłoszeń, w tym w kategorii nauk technicznych 14 zgłoszeń.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu zakresach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. O nagrodę Odziału PAN w Gdańsku mogą ubiegać się pracownicy lub doktoranci instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca (art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Laureatce składamy wyrazy uznania i serdeczne gratulacje.

Rafał Piórkowski

12 maja br. odbyła się na Wydziale Informatyki - po raz pierwszy w trybie zdalnym - obrona pracy doktorskiej mgra inż. Rafała Piórkowskiego, doktoranta w Katedrze Systemów Multimedialnych. Dzięki możliwości dołączenia do spotkania w części jawnej, uczestnikami obrony były 34 osoby. Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jarosława Jankowskiego, prof. ZUT podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz rekomendacji wyróżnienia pracy.

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 25 maja br. nadał Kandydatowi stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Promotorem pracy doktorskiej nt" Percepcyjne metody oceny jakości obrazów syntezowanych przez silniki gier komputerowych" był dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci pracy: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej i dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej.

Serdecznie Gratulujemy!

Kontakt w czasie pandemii

Sprawy studenckie:

Tel. : +48 91 449 56 70, 91 449 55 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe sprawy:

Tel.: 91 449 56 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz dodatkowy adres mailowy dla spraw pracowników Katedr: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kierownik dziekanatu: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 55 19
 2. Główny specjalista ds. kształcenia: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: + 48 91 449 55 97
 3. Kierownik Sekcji dydaktyki: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 55 18
 4. Sekcja dydaktyki:
     sprawy studenckie: dyżury, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 56 70;
     pomoc materialna dla studentów: dyżury, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 55 03;
 5. Plany zajęć dydaktycznych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 91 449 56 71.
 6. Kierownik Sekcji Administracyjno-informatycznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 56 67
 7. Kierownik Sekcji nauki i finansów: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 91 449 56 60
 8. Sekcja nauki i finansów oraz sekcja Administracyjno-informatyczna: dyżury, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 91 449 56 60
 9. Pełnomocnik Dziekana ds. Technicznych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., : +48 91 449 55 21
 10. Administratorzy sieci komputerowej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  tel: +48 91 449 55 22 - mgr inż. Marek Federczyk 
  tel: +48 91 449 55 52 - Mariusz Zabraniak 
 11. Serwis komputerowy: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: + 48 91 449 56 01 
 12. Administrator obiektów dydaktycznych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: + 48 91 449 55 20 

Jednocześnie informuję, że nauczyciele akademiccy pracują zdalnie. Proszę kontaktować się z nimi za pomocą poczty elektronicznej oraz MS Teams.

Portiernie Wydziału funkcjonują bez zmian, ale obowiązuje zakaz wstępu do budynków osób spoza Uczelni.

Bardzo proszę w pierwszej kolejności korzystać z bezpiecznych form kontaktu tj.: poczta elektroniczna, MS Teams , kontakt telefoniczny, a przybycie na Wydział w sprawach administracyjnych i technicznych proszę uzgadniać telefonicznie lub mailowo. 

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

Cybersecurity Challenge PL2020

Student Wydziału Informatyki, Mateusz Górski, wraz z zespołem zajął trzecie miejsce w turnieju Cybersecurity Challenge PL2020 zorganizowanym przez fundację The Bridge przy udziale ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji. Turniej rozgrywany był w dniach 23-27 kwietnia 2020 roku.

Zespół z województwa zachodniopomorskiego, poza studentem z Wydziału Informatyki, tworzyli studenci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (w zakresie medycyny), Uniwersytetu Szczecińskiego (w zakresie prawa i finansów) oraz przedstawiciel wojska. Zadaniem zespołu była analiza ataku ransomware na firmę SzczepPOL oraz CSIOZ. Grupa miała opracować plan działania oraz sporządzić raport, który miał być przedstawiony organom rządzącym oraz premierowi.

Zadania Mateusza Górskiego, jako osoby reprezentującej sektor IT, związane były z poszukiwaniem dziur w zabezpieczeniach firmy na podstawie audytów oraz raportów. Wystosował on kilkadziesiąt pytań do różnych osób w firmie, jak i podmiotów takich jak CSIOZ oraz CSRIT. Ustalił także plan działania dla firmy, aby jak najszybciej przywrócić produkcję szczepionek oraz wystosował rekomendacje dla firmy SzczepPOL oraz CSIOZ. Cały konkurs polegał na wydobyciu jak największej ilości informacji z informacji udostępnionych na początku (krótki opis ataku, kilka opisów audytów w firmie, zrzuty ekranu, opis firmy i która historia o zwolnionym wcześniej pracowniku). Przez 2 dni zespół mógł kontaktować się z osobami reprezentujące 4 podmioty i od nich wydobywać kolejne informacje. Dzięki dociekliwości M.Górskiego zespół zdobył wszystkie informacje z zakresu IT przygotowane przez organizatorów turnieju.

Przygotowany, dla studentów, przez ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji scenariusz dotyczył cyberataków na firmę farmaceutyczną, dostawcę szczepionek. Ich efektem było m.in. zainfekowanie systemów produkcyjnych. W kazusie występował też wątek incydentu poważnego w instytucji z sektora ochrony zdrowia, dokonany przez zagraniczną grupę przestępczą. Dynamikę sytuacji, podczas pracy nad rozwiązaniem, zapewniali tzw. aktorzy. W ich rolę wcielili się pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji. Przez dwa dni uczestnicy mieli możliwość kontaktu z nimi, by uzyskać kluczowe informacje, potrzebne do wypracowania rozwiązania np. fakt, iż partia szczepionek została zakupiona przez wojsko, a szczepieniom poddani zostali żołnierze udający się na misję międzynarodową.