Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Ostatnie wolne miejsca na Studiach Podyplomowych „Programowanie komputerów”

Chciał(a)byś rozpocząć swoją przygodę z programowaniem ? A może chcesz zmienić zawód i zostać programistą ? Nadal masz szansę, ponieważ przedłużamy do 28.02.2023 r. rekrutację na studia podyplomowe PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW. 

Studia są przeznaczone zarówno dla osób, które nigdy nie miały kontaktu z programowaniem, jak i dla tych którzy mają już pewne doświadczenie, ale chcieliby usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Studia skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem, który muszą spełnić nasi kandydaci jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2023 roku, a zakończą w styczniu 2024 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (85 h w semestrze zimowym i 104 h w semestrze letnim). 

Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach na uczelni, istnieje możliwość udziału w zajęciach zdalnie. 

Całkowity koszt studiów wynosi 4.500 zł, płatny w dwóch ratach. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem strony: https://irk.zut.edu.pl oraz złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia zgodności),
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia zgodności),
  • aktualne zdjęcie.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.105)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.Zespół Szkół nr 1 z Nowogardu pod patronatem Wydziału Informatyki

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Wydział Informatyki objął patronatem naukowym klasy na kierunku technik informatyk w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. W ramach współpracy młodzież będzie zapraszana na wykłady oraz zajęcia laboratoryjne realizowane na Wydziale a szkoła otrzyma wsparcie w propagowaniu kształcenia wyższego wśród młodzieży oraz inicjatywach i innowacjach edukacyjno – dydaktycznych.

Wydział Informatyki oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w ramach podjętej współpracy będzie promowany wśród uczniów, a także otrzyma możliwość przeprowadzania spotkań informacyjnych na terenie Szkoły. To wielka szansa na pozyskanie wielu zdolnych i mocno zainteresowanych informatyką studentów oraz promowanie naszej Uczelni także poza granicami Szczecina.

Wydział Informatyki reprezentował Dziekan Wydziału Informatyki – dr hab. inż. Jerzy Pejaś natomiast Zespół Szkół nr 1 w Nowogardzie Dyrektor Szkoły – mgr. inż. Marcin Gałka. Osobą odpowiedzialną za współpracę oraz pomysłodawcą projektu jest p. Szymon Grygowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 oraz p. Ewa Lisaj - specjalista ds. promocji Wydziału Informatyki.

Rekrutacja na studia II stopnia

Informatyka S2

Celem kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka jest ukształtowanie profilu zawodowego absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku branży IT.

Efektem znacznego poszerzenia posiadanej wiedzy, w zakresie danej specjalności, jest nabycie w czasie studiów kompetencji zawodowych wspieranych takimi umiejętnościami jak:

twórcze wykorzystywanie wiedzy z obszaru ukończonej specjalności;
tworzenie modeli – w tym matematycznych, optymalizacyjnych, jakościowych;
kreowanie środowiska badawczego i programowanie badań;
formułowanie i rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem technologii informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie związanej z ukończoną specjalnością;
opracowywanie opinii i ekspertyz z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
kierowanie pracą zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych i konsultacyjnych.
Kształcenie studentów odbywa się w ramach przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów kierunku informatyka (semestr 1) oraz przedmiotów specjalnościowych (semestry 2 – 3). Przedmioty specjalnościowe realizowane są w ramach trzech specjalności i zdefiniowanych dla każdej z tych specjalności bloków obieralnych:

Specjalność 1: Projektowanie oprogramowania (Software design)
Specjalność 2: Systemy komputerowe zorientowane na człowieka (Human centered computing)
Specjalność 3: Inteligencja obliczeniowa (Computational intelligence)
Specjalności uruchamiane są zgodnie z wyborem studentów, przy czym minimalna liczba studentów pozwalająca na uruchomienie specjalności wynosi 12 osób.

Więcej informacji/opis specjalności: https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-kandydata/kierunki-studiow/informatyka-studia-ii-stopnia

Rekrutacja: https://irk.zut.edu.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/registration/

Zapraszamy!

Premiera filmu Wojciecha Maleiki

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w najbliższą niedzielę 5.02.2023r. o godzinie 11:00 w budynku Starej Rzeźni na Łasztowni w Szczecinie, odbędzie się premiera pełnometrażowego filmu Wojciecha Maleiki z wyprawy jachtem Dar Szczecina na Islandię.

Wojtek Maleika to pracownik naszego Wydziału, ale też i znany w środowisku żeglarz, pływający głównie w rejsach z młodzieżą. Wyprawa Islandia 2022 to jeden z jego ostatnio zakończonych rejsów na pięknym ponad 50-letnim jachcie Dar Szczecina.  W tym pełnometrażowym filmie widzowie będą mogli poczuć się członkiem załogi. Oczami kapitana Wojtka Maleiki oraz załogi zobaczą to, co najpiękniejszego do zaoferowania ma Islandia. To historia pełna przygody, nieziemskich widoków i niesamowitej przyjaźni ludzi, których połączył wspólny cel – Islandia.

Film Wojtka Maleiki to zapis najważniejszego rejsu jachtu Dar Szczecina w 2022 roku. Przypomnijmy, że rejs Daru Szczecina na Islandię składał się czterech etapów, w których uczestniczyło 40 osób, plus kapitanowie: Wojciech Maleika i Przemysław Dziarnowski (I i II etap) oraz kapitanowie: Wojciech Kaczor i Maksymilian Bojek (III i IV etap). Jacht wraz z załogą przepłynął łącznie 3600 mil morskich.

Zapraszamy serdecznie

Systemy wbudowane

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Programowanie z elementami systemów wbudowanych". Dziesiąta edycja rozpocznie się w marcu 2023.
Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.

Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 5600 zł, z możliwością płatności w ratach.

Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5667
lub pan Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5642