Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Systemy wbudowane

Studia podyplomowe "Programowanie z elementami systemów wbudowanych" skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.
Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.
Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.
Program studiów obejmuje zagadnienia związane z systemem Linux, programowaniem w językach C oraz C++, a także z testowaniem oprogramowania i obejmuje łącznie 212 h zajęć. W pierwszym semestrze przewidziane jest 108 godzin, zaś w semestrze drugim 104 godzin. Zajęcia kończą się praktycznym projektem, który będzie przedstawiany przed gronem specjalistów. Podczas zjazdów słuchacze będą mieli dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.
Szczegółowy program studiów dostępny jest na stronie: https://krk.zut.edu.pl/pl/2022-2023/wydzial-informatyki/programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych-NP/.

Studia podyplomowe są dwusemestralne, zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno- lub dwudniowych zjazdów w weekendy.

Nowa edycja studiów rozpocznie się w semestrze zimowym 2022/2023, od dnia 01.10.2022.
Rekrutacja trwa od dnia 01.07.2022 do dnia 26.09.2022.

Składanie dokumentów jest możliwe po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu: 91 449 56 67 lub mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w pokoju 127 WI2 (Żołnierska 52), lub w kancelarii Wydziału Informatyki pokój 32 WI 1 (Żołnierska 49).

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacji
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu,
  • 1 fotografia

Warunkiem kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna,  podczas której kandydaci powinni wykazać się ogólną wiedzą w dziedzinie informatyki, podstawami znajomości języka C i C++, dodatkowym atutem jest znajomość zagadnień związanych z algorytmiką i systemami wbudowanymi

Rejestracja elektroniczna - https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

Koszt dwóch semestrów studiów wynosi 4800 zł brutto, z możliwością opłaty w ratach. Absolwenci studiów będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, w przypadku podpisania umowy o pracę z jedną z współpracujących firm, czyli infinIT Codelab, GlobalLogic, Mobica lub Tieto. Dofinansowanie jest uzależnione wyłącznie od decyzji firmy.

Kontakt:

Kierownik studiów: dr inż. Radosław Maciaszczyk
pokój 218 budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 55 42
Sekretariat: mgr inż. Iwona Scheibe
pokój 127 budynek WI 1, ul. Żołnierska 49
tel. 91 449 56 67

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

archiwum WI - studenci z WI - uczestnicy finału wraz z Mają Dziśko

77 projektów z 7 ośrodków akademickich w Polsce wzięło udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych.
Zawody organizowane były po raz 14. przez Politechnikę Łódzką.
Wydział Informatyki reprezentowały trzy zespoły.
Dwa z nich zostały wyróżnione nagrodą specjalną. Wszystkie zaprezentowane prace konkursowe powstały na Wydziale Informatyki w ramach przedmiotu "Gry komputerowe", który prowadziła mgr inż. Maja Dziśko.

Konkurs wyłonił najzdolniejsze zespoły, których pasja skupia się wokół tworzenia gier komputerowych oraz zastosowania innowacyjnych technologii wirtualnej rzeczywistości. Podczas ścisłego finału, który odbył się w Hali EXPO w Łodzi w dniach 23-24 czerwca, młodzi twórcy zaprezentowali zaprojektowane przez siebie gry. Konkurs był dobrą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń w obszarze tworzenia gier komputerowych oraz zastosowania wirtualnej rzeczywistości.

W skład profesjonalnego jury, które zdecydowało o nagrodach specjalnych, wchodzili w tym roku przedstawiciele takich firm jak: CD Project, Infinity Ward, 11bit studios, Creepy Jar, metapro.one, HTC Vive, Teyon, Techland, SuperHot, Render Cube, Afterburn, People Can Fly, Big Cheese Studio, Q-Loc, Something Random, Wasteland Interactive, Cleversan Games.

Nagrodzeni podczas Ogólnopolskiego Konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych zostali:

  • w kategorii Game Design – zespół Team Befrost w składzie: Mateusz Proci Konrad Grzywaczewski, za grę „Wieża Wspomnień”. Wyróżnienie specjalne przyznała firma HTC. Trailer: https://vimeo.com/714377360
  • w kategorii Virtual Environment – zespół Broken Fang Games Studio w składzie: Bartosz Karaś, Daniel Brzezicki, Krzysztof Mazurczak, Jakub Hubkiewicz oraz Sebastian Byczyk, za grę "Ringing Nightmare". Wyróżnienie specjalne przyznała firma Metapro. Tralier: https://vimeo.com/714261295

Podczas ścisłego finału swój koncept – grę „Millennium”, zaprezentował również zespół NoFog Games w składzie: Kacper Siwek, Michał Zawadzki, Wojciech Osiak, Konrad Lipski oraz Oskar Wiszowaty. Tralier: https://vimeo.com/721555695

Więcej:

Strona organizatorów: https://gry.it.p.lodz.pl/main/index.php/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/ztgkpl/

Youtube: https://www.youtube.com/c/politechnikałódzka/videos

Gratulujemy!

Artur Karczmarczyk

7 czerwca 2022 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej asystenta w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych mgra inż. Artura Karczmarczyka.
Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i wyraziła poparcie dla wniosków Recenzentów o wyróżnienie pracy.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci:

  • dr hab. inż. Dariusz Król, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej
  • prof. dr hab. inż. Adam Wierzbicki z  Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. podjął uchwały o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz o wyróżnienieu pracy doktorskiej.

Serdecznie Gratulujemy!

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022
pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz
GovTech Polska!

Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie

  
W tegorocznej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska, nagrodzono:

Zwycięska praca*:

Tytuł Pracy: Aplikacja internetowa do nauki kształcenia słuchu

Autorzy: Piotr Schelenz

Promotor: Mirosław Łazoryszczak

*) Zwycięska Praca przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego - Superstar 4 Science 2022, który odbędzie się w listopadzie 2022.

Wyróżnienie pierwszego stopnia:

Tytuł Pracy: Projekt i implementacja gry planszowej

Autorzy: Krystian Pichliński

Promotor: Agnieszka Olejnik-Krugły

Wyróżnienie drugiego stopnia:

Tytuł Pracy: Rejestrator stylu jazdy kierowcy oparty na mikrokontrolerze

Autorzy: Dominik Ciesiołkiewicz

Promotor: Krzysztof Makles

 

Wszyscy Laureaci zostaną uhonorowani prestiżowym Dyplomem IEEE.
Zwycięskie prace oraz wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe.


Autorom prac i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Link do ogłoszenia Organizatora Konkursu: https://results.e4s2022.4scienceinstitute.org/

 

4S logos

Dziekan Wydziału Informatyki

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.01.2018 r. 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 261) 

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Artura Karczmarczyka

która odbędzie się 7 czerwca 2022 r. o godz. 10.15 
w formie hybrydowej: w sali nr 100 WI1 oraz poprzez platformę MS Teams 


Temat rozprawy doktorskiej:

Heterogeniczne oddziaływanie na procesy rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych


Promotor: dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Promotor: dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US, pomocniczy: Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:
      prof. dr hab. Adam Wierzbicki, Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych 
      dr hab. inż. Dariusz Król, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie BIP ZUT: https://bip.zut.edu.pl/organizacja-uczelni/wydzialy-zut/wydzial-informatyki/postepowanie-awansowe-wydzialu-informatyki.html.

Udział w obronie w trybie zdalnym będzie realizowany za pośrednictwem platformy MS Teams (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) z późn. zm.). Aby wziąć udział w posiedzeniu zdalnym należy wysłać zgłoszenie na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem obrony na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do współdziałania z aplikacją Teams potrzebne jest aktywne konto Microsoftu

Dziekan Wydziału Informatyki 
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT