Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Krzysztof Małecki

W dniu 20 stycznia 2020 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Krzysztofa Małeckiego, pracownika Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki, pod przewodnictwem prof. Józefa Korbicza.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą z dnia 27 stycznia 2020, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Krzysztofowi Małeckiemu stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Modelowanie i symulacja heterogenicznych systemów dyskretnych z wykorzystaniem klasycznych i grafowych automatów komórkowych oraz paradygmatu modelowania agentowego".

Serdecznie gratulujemy!

Krzysztof Palczewski i Patryk Pazura

Minister przyznał stypendia dla najzdolniejszych studentów w kraju. Wśród wyróżnionych znalazło się troje studentów naszej uczelni. Stypendium za wybitne osiągnięcia uzyskali Krzysztof Palczewski i Patryk Pazura (obaj Wydział Informatyki) oraz Katarzyna Wedler (Wydział Budownictwa i Architektury).

Krzysztof Palczewski, student na studiach I stopnia na Wydziale Informatyki, jest laureatem konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych (Seeds for Future 2017 i 2018). Jest również współautorem czterech artykułów naukowych oraz członkiem Zespołu Badawczego Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji. Jako wykonawca, bierze aktywny udział w dwóch grantach Narodowego Centrum Nauki związanych z tematem podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności. Opiekunem naukowym Krzysztofa Palczewskiego jest dr inż. Wojciech Sałabun.

W wolnych chwilach Krzysztof Palczewski maluje i rysuje, lubi podróżować, uczyć się języków, poznawać nowe kultury i zwiedzać nowe miejsca - niedawno wspiął się na Wielki Mur Chiński, pływał w ukrytym jeziorze w samym środku panamskiej dżungli, przetrwał 12 stopniowy w skali Beauforta sztorm na Morzu Filipińskim, przebywał też z rdzennymi Indianami na wyspach Kuna Yala.

Inż. Patryk Pazura, student na studiach II stopnia na Wydziale Informatyki, zajmuje się tematyką rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych. Jest współautorem czterech publikacji naukowych, w tym wiodącym autorem w pracy "Increasing the Diffusional Characteristics of Networks Through Optimal Topology Changes within Sub-graphs", której wyniki były prezentowane na konferencji ASONAM w Kanadzie. Jest również wykonawcą w grancie badawczym Naukowego Centrum Nauki powiązanym z mediami społecznościowymi. Opiekunem naukowym Patryka Pazury jest dr. hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT.

Patryk Pazura jestem fanem literatury Witolda Gombrowicza oraz Michaiła Bułhakowa, a w wolnym czasie gra na perkusji.

Rektorzy uczelni wyższych przedstawili 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. W dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja stypendium otrzymało 11 studentów z całej Polski, w tym dwóch z Wydziału Informatyki ZUT.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureat XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu PTI

Student Wydziału Informatyki - mgr inż. Marek Kamiński, decyzją Komisji Konkursowej, zdobył trzecią nagrodę i tytuł laureata XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Praca pt. "Opracowanie modelu i systemu do symulacji ruchu pojazdu uprzywilejowanego" została wykonana pod opieką dra inż. Krzysztofa Małeckiego z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki.

Konkurs ma na celu wymianę i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich. W XXXVI edycji do konkursu przyjęto 39 prac wykonanych w roku akademickim 2018/2019 w 11 krajowych wyższych uczelniach.

Serdecznie gratulujemy!

Tomasz Hyla

W dniu 11 grudnia 2019 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Tomasza Hyli, pracownika Katedry Inżynierii Oprogramowania Wydziału Informatyki, pod przewodnictwem prof. Janusza Kacprzyka.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą z dnia 18 grudnia 2019, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Tomaszowi Hyli stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Nowe metody zapewnienia bezpieczeństwa dokumentom elektronicznym".

Serdecznie gratulujemy!

Uroczystość rozdania dyplomów absolwentom Wydziału Informatyki

7 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla 202 absolwentów Wydziału Informatyki, którzy ukończyli studia w roku 2019.

W uroczystości udział wzięli Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, dziekan Wydziału Informatyki - dr hab. inż. Jerzy Pejaś prof. ZUT, prodziekan ds. nauki – dr hab. inż. Marcin Korzeń prof. ZUT, prodziekan ds. kształcenia – dr inż. Mirosław Łazoryszczak, oraz prodziekan ds. studenckich – dr inż. Piotr Piela, a także promotorzy oraz pracownicy naszego Wydziału. Nie zabrakło bliskich tegorocznych absolwentów. Gościnna aula Centrum Dydaktyczno -Badawczego Nanotechnologii wypełniona była po brzegi.

W swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Informatyki mówił o dobrych perspektywach pracy na rozwijającym się rynku IT. Wskazał kierunki przyszłości w szeroko pojętej informatyce i zachęcał do ciągłego rozwoju. Wiele ciepłych słów absolwenci naszego Wydziału usłyszeli od Prorektora ds. Nauki. Absolwenci, ubrani w togi i biretki, odbierali dyplom ukończenia studiów z rąk swoich promotorów oraz przyjmowali gratulacje od Prorektora ds. Nauki i Dziekana Wydziału Informatyki.

Absolwenci z najwyższą średnią na swoim toku studiów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi:

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Tomasz Wychocki, średnia 4,75

Kierunek Informatyka, studia stacjonarne II stopnia
magister inżynier Patryk Piotrowski, średnia 4,69

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia
inżynier Krzysztof Hubaczek, średnia 4,64

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne II stopnia
magister inżynier Bartosz Kumorek, średnia 4,77

Kierunek Inżynieria Cyfryzacji, studia stacjonarne I stopnia
inżynier Gerard Siudowski, średnia 4,71

W imieniu tegorocznych absolwentów serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom oraz społeczności akademickiej złożył inżynier Sławomir Jastrzębski. Kończąc swoje wystąpienie zaapelował do zebranych - "Proszę nas wszystkich tutaj zebranych, żebyśmy przekazali te podziękowania dalej. Nie wszyscy, których dzisiaj wyszczególniłem, usłyszeli nasze słowa. O niektórych sam nawet nie wiem. Jeżeli znasz taką osobę, która sprawiła, że dziś jesteś tu - podziękuj jej. Niech wie, że jesteśmy jej wdzięczni za to, że zostawia swój mały świat lepszym niż był, a także za to, że możemy się od niej tego uczyć."

Uroczystość uświetnił zespół wokalny Sotto Voce.
Wszystkim absolwentom naszego Wydziału życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Link: Fotorelacja z uroczystości (dla zalogowanych)

 

Dyplomy absolwentów WI ZUT