Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Marek Wernikowski

3 listopada 2022 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marka Wernikowskiego - doktoranta w Katedrze Systemów Multimedialnych.
Była to pierwsza obrona przeprowadzona w języku angielskim.
Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i wyraziła poparcie dla wniosków Recenzentów o wyróżnienie pracy.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT.

W obronie uczestniczyli recenzenci:

 • prof. Alan Chalmers z University of Warwick, Coventry, United Kingdom (zdalnie)
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 7 listopada br. podjął uchwały o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz o wyróżnienieu pracy doktorskiej.

Serdecznie Gratulujemy!

Międzyszkolne Koło Informatyczne

Zapraszamy na zajęcia w ramach Międzyszkolnego Koła Informatycznego

Zajęcia są skierowane do uczniów I i II klas szkół ponadpodstawowych, którzy chcą się nauczyć programowania w języku Python i C++.   

Zaczynamy od podstaw, a gdzie skończymy to zależy tylko od Was - uczestników zajęć i Waszej chęci uczenia się.
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się wykładowcy Wydziału Informatyki

Naszym celem jest: 

 • rozwijanie kreatywnego i logicznego myślenia, 
 • rozwijanie umiejętności programowania i analizowania problemów w kategoriach algorytmiki, 
 • rozwijanie zdolności do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i krytycznego weryfikowania rezultatów własnej pracy, 
 • wpojenie zasad etycznego i rzetelnego programowania, 
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. 

Przeczytaj Regulamin.
 

Miejsce zajęć: Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 52, Szczecin 

Harmonogram zajęć: wybrane soboty od listopada 2022 do czerwca 2023, w godz. 8:30 – 11:00 (45 min x 3 plus 15 min przerwy): 

 • Listopad 2022 – 19
 • Grudzień 2022 - 3, 17
 • Styczeń 2023 - 14, 28
 • Marzec 2023 - 4, 25 
 • Kwiecień 2023 - 15, 22 
 • Maj 2023 - 13, 20 
 • Czerwiec 2023 – 3 

Rejestracja zakończona.

Aby dokonać rejestracji na zajęcia wypełnij pola formularza i zaakceptuj Regulamin.
Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz dalsze informacje. 

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Ewa Lisaj, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Immatrykulacja WI ZUT 2022

Na Wydziale Informatyki nowy rok akademicki 2022/2023 rozpoczął się od immatrykulacji nowoprzyjętych studentów. Studenci studiów stacjonarnych złożyli ślubowanie 3 października, a studenci studiów niestacjonarnych - 8 października br.

Podczas obu uroczystości dziekan Wydziału Informatyki dr inż. hab. Jerzy Pejaś, prof. ZUT, życzył studentom sukcesów w czasie niełatwej drogi po dyplom informatyka. 

W bieżącym roku akademickim studia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka podejmie 336 studentów, a studia w trybie niestacjonarnym - 73 studentów. Wydział uruchomił również studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.

Gratulujemy nowym studentom i życzymy wielu sukcesów. Jednocześnie zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie Wydziału.

Link do foto galerii (tylko dla zalogowanych): Foto galeria - Immatrykulacja WI ZUT 2022

Piotr Sulikowski

W dniu 8 lipca 2022 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Piotra Sulikowskiego, prof. ZUT z Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych Wydziału Informatyki, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Wesołowskiego z Politechniki Poznańskiej.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą z dnia 19 września 2022, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Piotrowi Sulikowskiemu, prof. ZUT stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Analiza i modelowanie interakcji czlowiek-komputer i człowiek-telefon pod kątem intencji klientów w handlu elektronicznym i telekomunikacji".

Serdecznie gratulujemy!

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Nabór na Studia Podyplomowe Programowanie komputerów

W dniu 01.07.2022 r. rozpoczął się nabór na VII edycję SP Programowanie komputerów.

Termin rekrutacji upływa 26.09.2022r. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2022 roku, a zakończą w czerwcu 2023 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (85 h w semestrze zimowym i 104 h w semestrze letnim). 

Całkowity koszt studiów wynosi 4.500 zł., płatny w dwóch ratach.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu
 • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem strony:
https://irk.zut.edu.pl oraz złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),
 • aktualne zdjęcie.
 • O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.105)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

W dniach 21-30.09.2022 r.:

 • informacje na temat SP Programowanie komputerów uzyskać można u Pani mgr inż. Joanny Rafalskiej pod nr tel. 91 449 56 60
 • dokumenty można złożyć w pok. 102 w budynku Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 49