Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

26 października 2023r. zapraszamy do udziału w dyskusji o AI

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje wyjątkową debatę oksfordzką, która odbędzie się pod hasłem: „Młodzi ludzie o sztucznej inteligencji. Jej szanse i zagrożenia”.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni dla młodzieży do wyrażenia refleksji nad jednym z najważniejszych tematów naszych czasów – rozwojem sztucznej inteligencji oraz jej wpływem na społeczeństwo.

W debacie weźmie udział młodzież ze szczecińskich szkół: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz IX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Monte Casino. Zespoły są przygotowywane przez nauczycielki: Joannę Sadłowską oraz Izabelę Bembenek-Kloc. Debatę poprowadzi dr Zofia Fenrych.

Wydarzenie będzie jednocześnie lekcją otwartą, w ramach której nauczycielki i nauczyciele będą mogli na żywo zapoznać się z narzędziem dydaktycznym, jakim jest debata oxfordzka.

Dyskusja będzie się koncentrować na kilku kluczowych aspektach. Będą to, między innymi, następujące zagadnienia: szanse rozwoju sztucznej inteligencji, zagrożenia związane z rozwojem SI, etyczne i moralne kwestie oraz rola młodych ludzi w kształtowaniu przyszłości SI.

Debata oksfordzka to nie tylko okazja do wyrażenia swoich poglądów, ale także do nauki słuchania innych i rozwijania umiejętności argumentacji. Dlatego do udziału w lekcji otwartej zapraszamy nauczycielki i nauczycieli razem z klasami szkół ponadpodstawowych.

Debacie będzie towarzyszyła wystawa plakatów, na których wybrane zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją przedstawili uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka. Nie zabraknie również pokazu grafik, które z wykorzystaniem narzędzi AI przygotowali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.

Debata oksfordzka: Młodzi ludzie o sztucznej inteligencji. Jej szanse i zagrożenia
Termin: 26 października, godz. 9.00
Miejsce: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, Auditorium Maximum, ul. Słowackiego 17

Osoby zainteresowane udziałem w debacie prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/1.

 

Zapraszamy do obserwowania debaty na żywo/on-line: https://www.youtube.com/live/CmaHDXKDIr4?si=tappze4iXH9_dYuk

Start transmisji na żywo: 26.10.2023r/9:00

 

Zapraszamy!

Doktoranci Wydziału Informatyki docenieni na Konkursie Młodych Mistrzów

22 września odbył się finał ogólnopolskiego Konkursu Młodych Mistrzów, organizowanego przez Forum Teleinformatyki. Naszą uczelnię reprezentowali na nim doktoranci mgr inż. Andrii Shekhovtsov i mgr inż. Bartłomiej Kizielewicz pod opieką dra inż. Wojciecha Sałabuna. Przedstawili oni swoją pracę zatytułowaną: "Uniwersalna biblioteka do rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych".

Praca została doceniona przez Jury i otrzymała Nagrodę Specjalną w kategorii "Praca o największym pierwiastku algorytmicznym", której Głównym Partnerem była Fundacja Rozwoju informatyki.

Podsumowanie konkursu:

https://forumti.pl/?page_id=309 - strona konkursu
https://forumti.pl/wp-content/uploads/2023/09/Protokol_Konkursu_MM_XXIX_Forum.pdf - nominacje

Gratulujemy!

21 edycja konkursu o nagrodę ABB

Wszystkie informacje na stronie: www.abb.pl/konkurs 

Obrona doktoratu przed Komisją Doktorską

28 września 2023 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marka Kannchena z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Obrona odbyła się w formie hybrydowej – stacjonarnie w sali 126 WI2 oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT po wysłuchaniu prezentacji, recenzji pracy oraz dyskusji z udziałem członków Rady Dyscypliny podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Mariusz Borawski, prof. US a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Paweł Ziemba. W obronie uczestniczył jeden z recenzentów pracy, prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja na posiedzeniu w dniu 10 października br. podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja. 

 

Serdecznie Gratulujemy!

Immatrykulacja WIZUT 2023

Na Wydziale Informatyki nowy rok akademicki 2023/2024 tradycyjnie rozpoczął się od uroczystej immatrykulacji nowoprzyjętych studentów.

Studenci studiów stacjonarnych złożyli ślubowanie 2 października, a studenci studiów niestacjonarnych - 7 października br.

Podczas obu uroczystości dziekan Wydziału Informatyki dr inż. hab. Jerzy Pejaś, prof. ZUT, życzył studentom sukcesów w czasie niełatwej drogi po dyplom informatyka. 

W bieżącym roku akademickim studia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka podejmie 306 studentów, a studia w trybie niestacjonarnym – 89 studentów. Wydział uruchomił również studia niestacjonarne drugiego stopnia.

Gratulujemy nowym studentom i życzymy wielu sukcesów. Jednocześnie zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie Wydziału.

Link do foto galerii (tylko dla zalogowanych) foto: Jerzy Undro