Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Michał Apolinarski z Politechniki Poznańskiej obronił doktorat na WI

24 listopada 2022 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Michała Apolinarskiego z Instytutu Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Temat pracy to "Metody oceny jakości algorytmów generowania kluczy rundowych w szyfrach blokowych".

Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Krzysztof Chmiel a promotorem pomocniczym dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło z Politechniki Poznańskiej.

W obronie uczestniczyli recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski z Politechniki Warszawskiej (zdalnie)
  • dr hab. Mirosław Kurkowski, prof UKSW z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 5 grudnia br. podjął uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Serdecznie Gratulujemy!

otwarcie Warsztatu Centralnego WI

Na początku listopada odbyło się oficjalne otwarcie Warsztatu Centralnego na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.
Długo wyczekiwany warsztat poszerzył wydziałową ofertę laboratoriów specjalistycznych o imponującą flotę maszyn i urządzeń technicznych. Jego powstanie było poprzedzone procesem opracowania koncepcji przekształcenia, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów przyszłego warsztatu centralnego. 
W przyziemiu budynku przy ul. Żołnierskiej 52, zorganizowano profesjonalnie przygotowaną przestrzeń wyposażoną w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. instalację sprężonego powietrza, instalację elektryczną z systemem 
sterowania urządzeniami znajdującymi się w warsztacie, sieć instalacji wentylacyjnej przygotowaną do odprowadzania spalin i pyłu oraz chłodzenia a także ergonomiczne stanowiska robocze, wyposażone w tablice warsztatowe do przechowywania narzędzi i drobnego sprzętu.

Sercem warsztatu jest ploter laserowy CO2 umożliwiający grawerowanie przemysłowe w różnego rodzaju materiałach. Proces cięcia tym sposobem jest nowoczesną technologią obróbki różnych materiałów, np. niemetalowych i kompozytów.
Wszystko za sprawą wiązki laserowej o dużej gęstości artefaktów skoncentrowanej na punkcie, która powoduje topienie materiału. 

Kolejnym etapem będzie wdrożenie systemu dostępu do pomieszczeń warsztatu współpracującego z inteligentnym systemem sterowania.

W ramach działalności Warsztatu Centralnego przewiduje się wsparcie techniczne przy realizacji prac dyplomowych studentów, projektów inżynierskich i badawczych oraz współpraca ze specjalistycznymi 
laboratoriami wydziałowymi i kołami naukowymi na Wydziale Informatyki.

Zapraszamy serdecznie! 

Nagroda Prezydenta Miasta

Dwoje studentów Wydziału Informatyki - spośród piętnastu młodych naukowców z sześciu szczecińskich uczelni wyższych – odebrało w czwartek, 27 października nagrody i wyróżnienia w ramach 14. edycji miejskiego konkursu - Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę naukową.

Cel konkursu to promocja prac naukowych związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, które m.in opisują innowacyjne rozwiązania, dokładają cegiełkę do rozwoju lub promocji miasta i mogą korzystnie wpłynąć na ożywienie regionu. 

Nagrody przyznano w czterech dziedzinach: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne, nauki inżynieryjno - techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. W wyborze najlepszych prac pomogła powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród.
Nagrodę z rąk Prezydenta Piotra Krzystka odebrał Pan JAKUB WIĘCKOWSKI za pracę pt. „Analiza porównawcza subiektywnych metod wyznaczania wag kryterialnych”.

Wyróżnienie odebrał Pan ANDRII SHEKHOVTSOV za pracę pt. „Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji w warunkach niepewności oparta na stabilnym porządkowaniu preferencji”. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów!

Grant NCN

Wniosek złożony przez pracownika Wydziału Informatyki otrzymał pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) w programie stypendialnym dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora.
Program ten jest  realizowany w ramach Programu Badania Podstawowe, gdzie laureaci będą kontynuowali kształcenie lub badania w 16 ośrodkach naukowych, w tym w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i Olsztynie.

Heorhii Svitenko jest jednym z 22 początkujących badaczy z Ukrainy, który otrzyma stypendium NCN, umożliwiające kontynuowanie kształcenia oraz pracy naukowej na naszym Wydziale. Pan Svitenko będzie kontynuował swoje prace naukowe w Zespole  Badawczym Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Sałabuna. Na uwagę zasługuje fakt, iż Pan Heorhii Svitenko będzie realizował swoje stypednium jako jedyny reprezentant panelu ST6 - Informatyka i technologie informacyjne. Pełna lista jednostek dostępna pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-10-10-LR-specjalny-program-stypendialny-dla-ukrainy.pdf

Przed wybuchem wojny Heorhii Svitenko studiował i pracował w Charkowie. Tytuł inżyniera zdobył  w roku 2022, a następnie rozpoczął studia drugiego stopnia. W trakcie studiów na Ukrainie był uczestnikiem trzech konferencji naukowych oraz zdobył certyfikaty potwierdzające umiejętności z zakresu Machine Learning, Data Science oraz Microsoft Azure. Doświadczenie praktyczne zdobył w firmach: Chi Software, Global Logic oraz Ukad Ltd. Oprócz pracy naukowej pasją pana Heorhii'a jest jazda na rowerze i związane z tym zwiedzanie ciekawych zakątków.

Marek Wernikowski

3 listopada 2022 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marka Wernikowskiego - doktoranta w Katedrze Systemów Multimedialnych.
Była to pierwsza obrona przeprowadzona w języku angielskim.
Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i wyraziła poparcie dla wniosków Recenzentów o wyróżnienie pracy.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT.

W obronie uczestniczyli recenzenci:

  • prof. Alan Chalmers z University of Warwick, Coventry, United Kingdom (zdalnie)
  • prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 7 listopada br. podjął uchwały o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz o wyróżnienieu pracy doktorskiej.

Serdecznie Gratulujemy!