Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Ostatnie wolne miejsca na Studiach Podyplomowych „Programowanie komputerów”

Chciał(a)byś rozpocząć swoją przygodę z programowaniem ? A może chcesz zmienić zawód i zostać programistą ? Nadal masz szansę, ponieważ przedłużamy do 28.02.2023 r. rekrutację na studia podyplomowe PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW. 

Studia są przeznaczone zarówno dla osób, które nigdy nie miały kontaktu z programowaniem, jak i dla tych którzy mają już pewne doświadczenie, ale chcieliby usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Studia skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem, który muszą spełnić nasi kandydaci jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2023 roku, a zakończą w styczniu 2024 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (85 h w semestrze zimowym i 104 h w semestrze letnim). 

Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach na uczelni, istnieje możliwość udziału w zajęciach zdalnie. 

Całkowity koszt studiów wynosi 4.500 zł, płatny w dwóch ratach. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem strony: https://irk.zut.edu.pl oraz złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia zgodności),
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia zgodności),
  • aktualne zdjęcie.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.105)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.