Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Prosimy studentów oraz pracowników o zapoznanie się z obowiązującą na Wydziale Informatyki procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

icon Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 [99.1K]