Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W dniu 26 stycznia 2018 odbyło się na Wydziale Informatyki posiedzenie komisji habilitacyjnej dr inż. Anny Lewandowskiej.
Komisja obradowała pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka.

Natomiast w dniu 7 lutego 2018 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Jarosława Jankowskiego, które miało miejsce w  siedzibie Akademickiego Centrum Informatyki na Wydziale Techniki Morskiej.

dr inż. Anna Lewandowska

dr inż. Anna Lewandowska

dr inż. Jarosław Jankowski

dr inż. Jarosław Jankowski

Trzech członków komisji, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Józefa Korbicza wzięło udział w jej posiedzeniu na zasadach videokonferencji. 

Obie Komisje, w podsumowaniu swoich obrad podjęły Uchwały zawierające pozytywne opinie w sprawie nadania kandydatom stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy

W następnym etapie postępowań habilitacyjnych naszych pracowników, ostateczna decyzja w sprawie nadania stopnia wyrażona w formie Uchwały będzie należała do Rady Wydziału.