Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 po zapoznaniu się z opiniami komisji habilitacyjnych wraz z uzasadnieniem, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego pracownikom naszego Wydziału.

dr inż. Anna Lewandowska uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego - cyklu 11 publikacji nt "Projektowanie, analiza i zastosowanie wyników eksperymentów percepcyjnych w obrazowaniu komputerowym",

dr inż. Jarosław Jankowski uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia - cyklu 13 publikacji nt "Modelowanie przestrzeni wewnętrznej internetowych systemów społecznościowych".

dr inż. Anna Lewandowska

dr hab. inż. Anna Lewandowska

dr inż. Jarosław Jankowski

dr hab. inż. Jarosław Jankowski

W przebiegu posiedzeń zarówno komisji habilitacyjnych jak i Rady Wydziału podkreślano wysoki poziom naukowy wyrażony w liczbie i jakości publikacji, kierowaniu projektami badawczymi, stażach zagranicznych a także we wskaźnikach bibliometrycznych.

Serdecznie gratulujemy