Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki dla studiów niestacjonarnych, w porozumieniu z Władzami Wydziału, podjęła decyzję, że kierunek Informatyka na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia (N2) nie zostanie uruchomiony od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018.

Decyzja Komisji spowodowana jest zbyt małą liczbą kandydatów.

 

Dorota Majorkowska-Mech,
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki
dla studiów niestacjonarnych