Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Systemy wbudowane

Studia podyplomowe "Programowanie z elementami systemów wbudowanych" skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.
Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.
Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.
Program studiów obejmuje zagadnienia związane z systemem Linux, programowaniem w językach C oraz C++, a także z testowaniem oprogramowania i obejmuje łącznie 212 h zajęć. W pierwszym semestrze przewidziane jest 108 godzin, zaś w semestrze drugim 104 godzin. Zajęcia kończą się praktycznym projektem, który będzie przedstawiany przed gronem specjalistów. Podczas zjazdów słuchacze będą mieli dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.
Szczegółowy program studiów dostępny jest na stronie: https://krk.zut.edu.pl/pl/2022-2023/wydzial-informatyki/programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych-NP/.

Studia podyplomowe są dwusemestralne, zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno- lub dwudniowych zjazdów w weekendy.

Nowa edycja studiów rozpocznie się w semestrze zimowym 2022/2023, od dnia 01.10.2022.
Rekrutacja trwa od dnia 01.07.2022 do dnia 12.09.2022.

Składanie dokumentów jest możliwe po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu: 91 449 56 67 lub mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w pokoju 127 WI2 (Żołnierska 52), lub w kancelarii Wydziału Informatyki pokój 32 WI 1 (Żołnierska 49).

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacji
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu,
 • 1 fotografia

Warunkiem kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna,  podczas której kandydaci powinni wykazać się ogólną wiedzą w dziedzinie informatyki, podstawami znajomości języka C i C++, dodatkowym atutem jest znajomość zagadnień związanych z algorytmiką i systemami wbudowanymi

Rejestracja elektroniczna - https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

Koszt dwóch semestrów studiów wynosi 4800 zł brutto, z możliwością opłaty w ratach. Absolwenci studiów będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, w przypadku podpisania umowy o pracę z jedną z współpracujących firm, czyli infinIT Codelab, GlobalLogic, Mobica lub Tieto. Dofinansowanie jest uzależnione wyłącznie od decyzji firmy.

Kontakt:

Kierownik studiów: dr inż. Radosław Maciaszczyk
pokój 218 budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 55 42
Sekretariat: mgr inż. Iwona Scheibe
pokój 127 budynek WI 1, ul. Żołnierska 49
tel. 91 449 56 67

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Nabór na Studia Podyplomowe Programowanie komputerów

W dniu 01.07.2022 r. rozpoczął się nabór na VII edycję SP Programowanie komputerów.

Termin rekrutacji upływa 26.09.2022r. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2022 roku, a zakończą w czerwcu 2023 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (85 h w semestrze zimowym i 104 h w semestrze letnim). 

Całkowity koszt studiów wynosi 4.500 zł., płatny w dwóch ratach.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu
 • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem strony:
https://irk.zut.edu.pl oraz złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),
 • aktualne zdjęcie.
 • O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.105)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.
archiwum WI - studenci z WI - uczestnicy finału wraz z Mają Dziśko

77 projektów z 7 ośrodków akademickich w Polsce wzięło udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych.
Zawody organizowane były po raz 14. przez Politechnikę Łódzką.
Wydział Informatyki reprezentowały trzy zespoły.
Dwa z nich zostały wyróżnione nagrodą specjalną. Wszystkie zaprezentowane prace konkursowe powstały na Wydziale Informatyki w ramach przedmiotu "Gry komputerowe", który prowadziła mgr inż. Maja Dziśko.

Konkurs wyłonił najzdolniejsze zespoły, których pasja skupia się wokół tworzenia gier komputerowych oraz zastosowania innowacyjnych technologii wirtualnej rzeczywistości. Podczas ścisłego finału, który odbył się w Hali EXPO w Łodzi w dniach 23-24 czerwca, młodzi twórcy zaprezentowali zaprojektowane przez siebie gry. Konkurs był dobrą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń w obszarze tworzenia gier komputerowych oraz zastosowania wirtualnej rzeczywistości.

W skład profesjonalnego jury, które zdecydowało o nagrodach specjalnych, wchodzili w tym roku przedstawiciele takich firm jak: CD Project, Infinity Ward, 11bit studios, Creepy Jar, metapro.one, HTC Vive, Teyon, Techland, SuperHot, Render Cube, Afterburn, People Can Fly, Big Cheese Studio, Q-Loc, Something Random, Wasteland Interactive, Cleversan Games.

Nagrodzeni podczas Ogólnopolskiego Konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych zostali:

 • w kategorii Game Design – zespół Team Befrost w składzie: Mateusz Proci Konrad Grzywaczewski, za grę „Wieża Wspomnień”. Wyróżnienie specjalne przyznała firma HTC. Trailer: https://vimeo.com/714377360
 • w kategorii Virtual Environment – zespół Broken Fang Games Studio w składzie: Bartosz Karaś, Daniel Brzezicki, Krzysztof Mazurczak, Jakub Hubkiewicz oraz Sebastian Byczyk, za grę "Ringing Nightmare". Wyróżnienie specjalne przyznała firma Metapro. Tralier: https://vimeo.com/714261295

Podczas ścisłego finału swój koncept – grę „Millennium”, zaprezentował również zespół NoFog Games w składzie: Kacper Siwek, Michał Zawadzki, Wojciech Osiak, Konrad Lipski oraz Oskar Wiszowaty. Tralier: https://vimeo.com/721555695

Więcej:

Strona organizatorów: https://gry.it.p.lodz.pl/main/index.php/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/ztgkpl/

Youtube: https://www.youtube.com/c/politechnikałódzka/videos

Gratulujemy!

Artur Karczmarczyk

7 czerwca 2022 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej asystenta w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych mgra inż. Artura Karczmarczyka.
Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i wyraziła poparcie dla wniosków Recenzentów o wyróżnienie pracy.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci:

 • dr hab. inż. Dariusz Król, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej
 • prof. dr hab. inż. Adam Wierzbicki z  Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. podjął uchwały o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz o wyróżnienieu pracy doktorskiej.

Serdecznie Gratulujemy!

r@bbIT-2022

8 czerwca 2022 roku Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie po raz siódmy gościł przyjaciół i znajomych r@bbIT’a.

Konferencja r@bbIT to prelekcje technologiczne, pokazy, targi pracy, a przede wszystkim przestrzeń do budowania relacji akademicko-biznesowych i niekończące się rozmowy, które w murach gościnnego Wydziału Informatyki często są tylko początkiem dalszej współpracy.  

Po dwuletniej przerwie, w Dzień Informatyka, na Wydziale Informatyki pojawiło się 20 wystawców oraz ponad tysiąc uczestników – studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą swoje życie zawodowe związać z IT. 

W tym roku uczestnicy mogli wysłuchać 11 różnych prelekcji z szerokiego wachlarza tematów związanych z IT. Dla uczniów przygotowano trzy spotkania, które poprowadzili pracownicy Wydziału. Wykładowcy udzielili odpowiedzi na pytania o to jak projektować użyteczne aplikacje i czy informatyki musi być zwinny. Studenci III roku pochwalili się aplikacjami, które przygotowali w ramach przedmiotu "Warsztaty technologiczno-biznesowe" współprowadzonego przez ekspertów z firmy Tietoevry.

W tym roku byli z nami:  

 • GIGA Partnerzy: Apptimia, Demant Business Services, Kongsberg Maritime, NCDC, Tietoevry
 • MEGA Partnerzy: Asseco Data Systems, Avid Technology, Coloplast Business Centre, Consileon, Dotfusion,  GlobalLogic, GRYFTEC Embedded Systems, home.pl, Icotera, Intive, PSI, RayNET, Red Sky, Sollers Consulting
 • oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, Akademicki Szczecin, klaster IT i infoludek.pl

Zdjęcia r@bbIT'2022: http://rabbit.zut.edu.pl/ 

Dziękujemy i zapraszamy za rok.