Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Usługi IT

Szkielet sieci laboratoryjnej Wydziału Informatyki stanowi okablowanie strukturalne zbudowane w technologii ModTap w oparciu o skrętkę UTP kat.5 oraz światłowody jedno i wielomodowe. Urządzenia sieciowe pracują w technologii Ethernet począwszy od przełączników sieciowych pracujących z prędkością 100 Mb/s / 1 Gb/s, a skończywszy na głównym łączu sieciowym pracującym z prędkością 10Gb/s. Wszystkie urządzenia są zarządzane poprzez protokół SNMP. W obrębie budynku możliwy jest również dostęp do zasobów sieci wydziałowej poprzez urządzenia bezprzewodowe (WI-FI).

 

Wydział posiada 150 serwerów (w tym 100 serwerów klasy BLADE) zapewniających niezbędne usługi sieciowe. W skład infrastruktury wchodzą także serwery przeznaczone do systemów obliczeniowych i wirtualizacyjnych. W większości pracują one pod kontrolą systemów operacyjnych Novell Suse, Windows 2003/2008 Server, Debian/Ubuntu GNU/Linux tworząc środowisko heterogeniczne, które zarządzane jest poprzez usługi katalogowe.

 

Środowisko to charakteryzuje się pojedynczym kontem i hasłem do wszystkich usług wydziałowych jak również centralnym składowaniem danych i ustawień użytkowników z wykorzystaniem technologii SAN oraz macierzy dyskowej o łącznej pojemności ponad 100 TB, co pozwala na pracę z dowolnego komputera pod dowolnym oferowanym przez wydział systemem operacyjnym, zawsze na własnym koncie i danych.

 

 

Wydział Informatyki posiada podpisane umowy licencyjne z firmami Microsoft (IT Academy), Novell (CLA) oraz Corel. Pozwala to na eksploatację różnego rodzaju oprogramowania na bardzo korzystnych zasadach zarówno dla systemach informatycznych wydziału jak i przez studentów.

 

Wydział posiada następujące oprogramowanie przeznaczone do zajęć dydaktycznych:

· Matlab – Windows/Unix licencje z puli ZUT,

· C++ Builder – Windows 32 licencje,

· Delphi – Windows 32 licencje,

· JBuilder – Windows 32 licencje,

· Visual Studio – Windows nieograniczona liczba licencje,

· Visual Studio .NET – Windows nieograniczona liczba licencje,

· Opnet IT Guru – Windows nieograniczona liczba licencje,

· Surfer – Windows 25 licencje,

· Scade – Windows nieograniczona liczba licencji,

· Esterel – Windows/Linux nieograniczona liczba licencji,

· AutoCAD – Windows licencje z puli ZUT,

· FuzzyTECH – Windows nieograniczona liczba licencji,

· Macrologic – Windows licencje,

· PSpice – Windows nieograniczona liczba licencji,

· CorelDraw – Windows 24 licencje,

· MS Office Pro PL –Windows 200 licencji,

· PageMaker PL –Windows 20 licencji,

· FoxPro-DOS licencji PL, 6 licencji EN,

· MathCad -Windows 12 licencji,

· Cisco ConfigMaker – Windows Free,

· Gcc – Windows/Unix-GNU,

· Cygwin – Windows-GNU,

· PhotoShop – Windows 20 licencji,

· MacroSoft –Windows/Unix 10 licencji,

· Aris Easy Design – 12 licencji

· ArcGis – Windows / Linux 25 licencji,

· ArcGis developer kit – Windows / Linux 25 licencji

· AcrobatReader-Windows/Unix Free,

· PoseidonUML-Windows/Unix Free dla edukacji,

· Gimp-Unix-GNU,

· Quanta-Unix-GNU,

· Mc-Unix-GNU,

· Dia-Unix-GNU,

· Gnuplot-Unix-GNU,

· Gdb-Unix-GNU,

· Gprolog-Unix-GNU,

· Octave-Unix-GNU,

· PostgreSQL-Unix-GNU,

· Pvm-Unix-GNU,

· Xpvm-Unix-GNU,

· Rcs-Unix-GNU,

· Scilab-Unix-GNU,

· Xwpe-Unix-GNU,

· OpenOffice-Unix-GNU,

· Mozilla-Unix-GNU,

· Netscape-Unix-GNU,

· Omni-Unix-GNU,

· Argouml-Unix-GNU,

· Sis-Unix-GNU.

oraz wiele innych

POSTGRESQL:

Serwer baz danych to postgres.sites.wi.zut.edu.pl dostępny jest wyłącznie z serwerów Wydziału Informatyki. Nazwa bazy danych odpowiada nazwie konta użytkownika (np: konto knowak baza danych knowak).

MYSQL:

Serwer baz danych to mysql.sites.wi.zut.edu.pl dostępny jest wyłącznie z serwerów Wydziału Informatyki. Nazwa bazy danych odpowiada nazwie konta użytkownika (np: konto knowak baza danych knowak).

 

Zarządzanie bazą danych.


Na stronie "https://sites.wi.zut.edu.pl/" dostępny jest panel administracyjny pozwalający na zarządzanie bazami danych. Aktywacja następuje po zalogowaniu się i włączeniu właściwej bazy danych w zakładce "Zarządzanie WWW".

 

W ramach tej zakładki istnieje możliwość uruchomienia (aktywowania) wybranej bazy danych oraz portalu WWW dla studenta i pracownika.

 

 

Jak używać swojej bazy danych.


 

Linux

Z poziomu serwera jota wystarczy wydać polecenie:
psql nazwa_bazy -h postgres.sites.wi.zut.edu.pl
(co automatycznie loguje użytkownika do bazy danych )
lub
Przy użyciu programu pgaccess, jest to ładny graficzny klient do bazy danych (wystarczy podać nazwę bazy danych nie podawać użytkownika i hasła). Jeśli ktoś chce uruchomić go przy pomocy myszki to:
icewm /programy/apps/databases/pgaccess
KDE /Biuro/Bazy danych/pgaccess

 

Windows

Dostęp z systemu Windows (wyłącznie sesje terminalowe) jest możliwy poprzez sterowniki ODBC. Sterownik taki można sobie skonfigurować po zalogowaniu do sieci WI a następnie z menu:
IceWM/WinTerm/Kompilatory wybrać ODBC Admin.

W zakładce User DSN nacisnąć przycisk Add.. pojawi się lista sterowników pod koniec tj listy znajduje się sterownik PostgreSQL po jego wybraniu nacisnąć przycisk Finish.
Należy wypełnić pola konfiguracji sterownika ODBC w następujący sposób.

Data Source: nazwa_bazy
Database: nazwa_bazy
Serwer: postgres.sites.wi.zut.edu.pl
User Name: pozostawić puste
Description: pozostawić puste
Port: pozostawić ustawienie domyślne
Password: pozostawić puste

UWAGA:
W przypadku systemu windows aby skorzystać z baz danych należy ustawić sobie hasło zgodnie z procedurą podaną dla WWW
Sterownik ODBC skonfigurowany powyżej jest dostępny jedynie w ramach bieżącej sesji. Po wylogowaniu konfiguracja ta zostanie usunięta. Dlatego przed każdą próbą skorzystania z bazy danych należy konfiguracje powtórzyć.