Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydział Informatyki ZUT jest aktywnym uczestnikiem programu wymiany studenckiej Erasmus+. W ramach programy nasi studenci mogą realizować semestr studiów na wybranych europejskich uniwersytetach. Corocznie gościmy także kilkudziesięciu studentów zagranicznych. 

Osoby zainteresowane ofertą programu zapraszamy na stronę http://www.erasmusplus.zut.edu.pl, na której odnaleźć można szczegółowe informacje odnośnie realizacji Erasmus+ na naszej Uczelni.