Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Studenci studiów stacjonarnych
Pełnomocnik ds. praktyk - dr inż. Anna Barcz

Studenci studiów niestacjonarnych
Pełnomocnik ds. praktyk - dr inż. Piotr Błaszyński

Dokumenty, po zrealizowaniu praktyki, należy przesyłać jako skany/zdjęcia na adres właściwego pełnomocnika, nie wcześniej niż dwa tygodnie po wejściu na semestr, na którym należy rozliczyć praktykę. Prosimy nie robić tego na platformie Teams, tylko wykorzystywać e-mail.

W celu uzyskania Skierowania na praktykę oraz Umowy należy przesłać do właściwego pełnomocnika następujące informacje:

  • nazwa firmy,
  • adres firmy,
  • termin realizacji praktyki od-do
  • Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (skan)

Szczegółowe informacje o praktykach znajdują się na stronie:

https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-studenta/sprawy-studenckie/praktyki-zawodowe/praktyki-krok-po-kroku