Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

Konkurs programistyczny MasterCoder

16 października rusza IV edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego MasterCoder. Do uczestnictwa zapraszane są jednostki bądź grupy, które zmierzą się zdalnie z dwoma dwutygodniowymi zadaniami o charakterze hackathonu.

Do finału zostaną zakwalifikowani najlepsi rekruci z etapu rankingowego. Finały odbędą się na Łódzkich Dniach Informatyki 22 listopada 2017! Do wygrania zaszczytny tytuł MasterCodera 2017 oraz nagrody dla finalistów o łącznej wartości 3000 zł.

Więcej informacji na temat konkursu dostępne jest na stronie mastercoder.pl

Uczelniane Centrum Informatyki zakupiło nowa wersję licencji programu Matlab: The MathWorks Total Academic Headcount (TAH). Licencja ta umożliwia instalację oprogramowania nie tylko na komputerach należących do Uczelni, ale również na komputerach prywatnych studentów i pracowników. Dodatkową korzyścią jest bardzo duży wybór toolbox’ów.

Więcej na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki.

dołącz do AIESEC

W AIESEC za pośrednictwem realizowanych w zespołach inicjatyw kreujemy liderów, którzy w odpowiedzialny sposób wpływają na swoje lokalne otoczenie i są lepiej przygotowani, aby rozpocząć karierę zawodową w przyszłości. Prowadzimy programy wolontariatów oraz praktyk międzynarodowych, co pozwala członkom organizacji rozwinąć ich umiejętności językowe, a duża ilość form szkoleniowych i konferencji towarzyszących działalności w AIESEC pozwala na poprawienie umiejętności miękkich takich jak autoprezentacja, czy zarządzanie sobą w czasie.

STUDENCI S1 OBJĘCI PROGRAMOWYMI ZAJĘCIAMI Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE

Pierwsze zajęcia z przedmiotu WF w okresie od 02 - 06.10. 17 r są zajęciami organizacyjno- informacyjnymi, podczas których dokonacie Państwo wyboru grup ćwiczebnych.

Miejsce: Hala Sportowa SWFiS, ul. Tenisowa 33 w Szczecinie

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  i doktorantów. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 2 do 10 października 2017 roku do godz. 15.00.

Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studenta" lub "Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla doktoranta".

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp