Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.08.2021 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczeniem COVID-19 oraz Komunikatem nr 16 Rektora ZUT z dnia 26.08.2021 r. legitymacje studenckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r.
Po tym terminie ważność legitymacji powinna zostać przedłużona.