Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Tworzenie środowisk stagingowych

W czwartek 2.12.2021 o godz. 12.15 Wydział Informatyki ZUT wraz z TietoEVRY serdecznie zaprasza na piąty wykład z cyklu zajęć związanych z metodyką DevOps. 

Tym razem spotkanie będzie dotyczyło Tworzenia środowisk stagingowych, spotkanie odbędzie się na platformie TEAMs

Prowadzącymi spotkanie będą Panowie:

Paweł Sawka, DevOps Engineer z prawie 20 letnim doświadczeniem w branży IT. Przez wiele lat pracował dla firm w Niemczech i Wielkiej Brytanii jako specjalista ds. wsparcia, programista, następnie menedżer IT. Prywatnie ojciec trójki dzieci, fan elektroniki oraz wszelkiego rodzaju automatyki.
oraz
Bartłomiej Furtak, Software Engineer z 5 letnim doświadczeniem. W TietoEvry pracuje jako Fullstack – tzn. zajmuje się tworzeniem oprogramowania od Frontendu po Backend jak i jego deploymentem i utrzymaniem. Prywatnie były student WI ZUTu, fan gamedevu, muzyki i niedoszły perkusista.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCkzFzbGV26flEepDiZdh9FSD7Kv8n9fIjWUPggBVhfg1%40thread.tacv2/1638114641939?context=%7b%22Tid%22%3a%220aa66ad4-f98f-4515-b7c9-b60fd37ad027%22%2c%22Oid%22%3a%227ce85084-a228-439d-9508-82bd359c9afd%22%7d