Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wnioski o pomoc materialną można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-13.00 w pokojach 105 i 106 w budynku WI 1.

Wyznacza się dodatkowe terminy przyjmowania wniosków dotyczących pomocy materialnej, przewidziane z myślą o studentach studiów niestacjonarnych:

Sobota - 8.10.2022r. w godz. 9.00 - 13.00, pok. 105, budynek WI1, ul. Żołnierska 49, tel. 91 449 56 63