Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim 2021/2022 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2022/2023).

Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2022) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Stypendium ministra przysługuje studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi
lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

UWAGA ! Stypendium nie przysługuje studentowi:

- posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

- w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia - gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia - gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego - nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2022 r.

UWAGA: ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu ZSUN/OSF upływa dnia 19 października 2022 r.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZUT: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023.html

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Zamiar złożenia wniosku należy niezwłocznie zgłosić mailowo do koordynatora z wydziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proszę również o uzupełnienie informacji znajdującej się na stronie głównej WI: https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-studenta/sprawy-studenckie/aktualnosci-studenckie/stypendium-ministra-2022-2023  

o poniższą informację:
Zamiar złożenia wniosku należy niezwłocznie zgłosić mailowo do koordynatora z wydziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.