Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zachęcamy studentów Wydziału Informatyki do zapoznania się z nowymi wytycznymi i wzorami dotyczącymi pomocy materialnej, obowiązującymi w roku akademickim 2020/2021, które znajdują się na stronie ZUT.