Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO w roku akademickim 2020/2021

Wypłata za miesiąc

 Data złożenia list w
 Dziale ds. studenckich 

 Data przelania stypendiów
na osobiste konta bankowe 

 PAŹDZIERNIK 2020 r. 

26.10.2020*

30.10.2020*

 PAŹDZIERNIK 2020 r. 

16.11.2020

23.11.2020

LISTOPAD 2020 r.

16.11.2020

23.11.2020

GRUDZIEŃ 2020 r.

07.12.2020

14.12.2020

STYCZEŃ 2021 r.

15.01.2021

22.01.2021

LUTY 2021 r.

15.02.2021

22.02.2021

MARZEC 2021 r.

15.03.2021

22.03.2021

KWIECIEŃ 2021 r.

15.04.2021

22.04.2021

MAJ 2021 r.  

14.05.2021

21.05.2021

CZERWIEC 2021 r.

15.06.2021 22.06.2021


* komplet dokumentów złożonych do 9 października 2020 r.

W ZWIĄZKU Z ART. 419 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. POZ. 1668), POWYŻEJ NOWY HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO