Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Pomoc materialna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Wróblewska, pokój 106, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5608

mgr inż. Renata Zielińska, pokój 105, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5663

Stypendia w niemczech

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej po raz kolejny ogłasza nabór na program stypendialny - oferujemy stypendia dla studentów oraz doktorantów w Niemczech w semestrze zimowym 2021/22.

W załączniku plik PDF ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji oraz samego programu stypendialnego.
  icon Program stypendialny GFPS 21 22 [208.8K]

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO w roku akademickim 2020/2021

Wypłata za miesiąc

 Data złożenia list w
 Dziale ds. studenckich 

 Data przelania stypendiów
na osobiste konta bankowe 

 PAŹDZIERNIK 2020 r. 

26.10.2020*

30.10.2020*

 PAŹDZIERNIK 2020 r. 

16.11.2020

23.11.2020

LISTOPAD 2020 r.

16.11.2020

23.11.2020

GRUDZIEŃ 2020 r.

07.12.2020

14.12.2020

STYCZEŃ 2021 r.

15.01.2021

22.01.2021

LUTY 2021 r.

15.02.2021

22.02.2021

MARZEC 2021 r.

15.03.2021

22.03.2021

KWIECIEŃ 2021 r.

15.04.2021

22.04.2021

MAJ 2021 r.  

14.05.2021

21.05.2021

CZERWIEC 2021 r.

15.06.2021 22.06.2021


* komplet dokumentów złożonych do 9 października 2020 r.

W ZWIĄZKU Z ART. 419 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. POZ. 1668), POWYŻEJ NOWY HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI:

SEMESTR ZIMOWY

Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów do pok. 104 b lub 106) do dnia 9 października 2020 r., otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej w dniu 30 października 2020 r.

Student, który złoży wniosek po dniu 9 października 2020 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 23 listopada 2020 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Przy złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału (pok. 104 b lub 106) do dnia 16 października 2020 r. wypłata pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi w dniu 23 listopada 2020 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

Po dniu 16 października 2020 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 16 października 2020 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznania stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

Zachęcamy studentów Wydziału Informatyki do zapoznania się z nowymi wytycznymi i wzorami dotyczącymi pomocy materialnej, obowiązującymi w roku akademickim 2020/2021, które znajdują się na stronie ZUT.

Od dnia 18 kwietnia 2020 r. do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, wprowadzono czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych.

Zmiany w Zarządzeniu nr 64 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz wprowadzające czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych w związku z występowaniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się Wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 64 Rektora ZUT