Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Rok akademicki 2023/2024

icon Komunukat NR 28 Rektora ZUT z dnia 17 sierpnia 2023 r. o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów na rok akad 2023 2024 [1.1M] icon Zarządzenie NR 4 Dziekana WI - harmonogram zjazdów na rok akademicki - 2023 2024 [263.9K] icon Zarządzenie NR 48 Rektora ZUT z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2023 2024 [1.3M] icon Komunikat nr 5 Rektora ZUT z dnia 1 lutego 2024 zmieniający komunikat nr 28 Rektora ZUT z dnia 17 sierpnia 2023 o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych [1.2M] icon Zarządzenie nr 2 Dziekana WI ZUT z dnia 27 marca 2024 zmieniające Zarządzenie nr 4 Dziekana WI z dnia 22 sierpnia 2023 w sprawie harmonogramu zjazdów studiów niestacjonarnych [1.5M]

Rok akademicki 2022/2023

icon KOMUNIKAT NR 23 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2022 r. o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów podyplomowych w roku akademickim 2022-2023 [1.0M] icon ZARZĄDZENIE NR 13 Rektora ZUT z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 85 w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022-2023 [1.0M] icon ZARZĄDZENIE NR 85 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022-2023 [1.4M] icon ZARZĄDZENIE NR 98 Rektora ZUT z dnia 06 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 85 w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022-2023 [1.0M] icon Zarządzenie NR 6 Dziekana WI - harmonogram zjazdów rok akademicki - 2022-2023 [74.1K]

Rok akademicki 2021/2022

icon Zarządzenie nr 2 Dziekana WI - harmonogram zjazdów r.a. 2021-2022 [63.7K] icon Zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z 29-04-2021 w sprawie określenia harmonogramu organizacji r.a. 2021-2022 [147.5K] icon Zarządzenie nr 46 Rektora ZUT z 29.03.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 29.04.2021 r. (zmiana terminu Juwenaliów) [1.1M]

Rok akademicki 2020/2021

icon KOMUNIKAT NR 46 Rektora ZUT z dnia 23 listopada 2020 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w okresie od dnia 30 listopada 2020 r. do 24 grudnia 2020 r. w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19 [534.1K] icon Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 58 Rektora ZUT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2020/2021 studiów i studiów doktoranckich [1.5M] icon Zjazdy Kalendarz-studia niestacjonarne 2020-21 [322.1K]

Rok akademicki 2019/2020

icon Komunikat Rektora o realizacji zajęć dydaktycznych w dniach 10.05.2020 i 24.05.2020 - k6 20 [418.5K] icon Zarządzenie nr 25 Dziekana WI ZUT w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie zmiany harmonogramu zjazdów studiów niestacjonarnych I, II, III stopnia i studiów podyplomowych oraz realizowanych w soboty i niedziele studiów stacjonarnych III stopnia w roku Akad. 2020/2021 [278.9K] icon Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych 2019-2020 [57.4K] icon KOMUNIKAT NR 18 Rektora ZUT z dnia 14 maja 2020 r. zmieniający komunikat nr 24 Rektora ZUT z dnia 30 września 2019 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów [1.3M] icon Komunikat o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia, studiów podyplomowych oraz studiów stacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2020/2021 [1.3M] icon KOMUNIKAT NR 20 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniający komunikat nr 24 Rektora ZUT z dnia 30 września 2019 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów [1.3M] icon KOMUNIKAT NR 24 Rektora ZUT z dnia 30 września 2019 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów [1.4M] icon ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora ZUT z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020 studiów oraz studiów doktoranckich [718.4K] icon ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020 studiów oraz studiów doktoranckich [738.4K]