Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Chcąc otrzymać fakturę VAT za opłatę semestralną (lub ratalną) za studia, studenci powinni nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu zgłosić zapotrzebowanie w Dziekanacie WI (pok. 14), tel. 91 449 55 97, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do wniosku (ew. maila) prosimy dołączać potwierdzenie wykonania przelewu.

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat, oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych

Informujemy, że czesne oraz stawki opłat za godzinę zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujące studentów na Wydziale Informatyki ZUT zależne są od roku akademickiego, w którym studia zostały rozpoczęte:

Studia rozpoczęte w roku akad. 2024/2025 – opłaty zgodne zarządzeniem nr 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie począwszy od roku akademickiego 2024/2025 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 • 14 zł. – za godz. powtarzanych zajęć na studiach stacjonarnych
 • 4200 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4500 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 21,16 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 26,95 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia

Opłata za powtarzanie zajęć/modułu zajęć "praca dyplomowa" z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierana jest opłata w wysokości:

 1. na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych pierwszego stopnia: 1200,00 zł;
 2. na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych drugiego stopnia: 1500,00 zł.

icon Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z 2024 - ustalenie opłat dla rozpoczynających studia 2024-2025 [1.9M]

Studia rozpoczęte w roku akad. 2023/2024 – opłaty zgodne zarządzeniem nr 22 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 • 11 zł. – za godz. powtarzanych zajęć na studiach stacjonarnych
 • 3300 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 3600 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 16,11 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 21,56 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia

icon Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT z 2023 - ustalenie opłat dla rozpoczynających studia 2023-2024 [2.3M]

Studia rozpoczęte w roku akad. 2022/2023 – opłaty zgodne zarządzeniem nr 33 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 • 10 zł. – za godz. powtarzanych zajęć na studiach stacjonarnych
 • 3000 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 3300 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 14,86 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 19,76 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia

icon Zarzadzenie nr 33 Rektora ZUT z 2022 - ustalenie opłat dla rozpoczynających 2022-2023 [204.1K]

Studia rozpoczęte w roku akad. 2021/2022 – opłaty zgodne zarządzeniem nr 37 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 • 10 zł. – za godz. powtarzanych zajęć na studiach stacjonarnych
 • 3000 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 3300 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 14,86 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 19,02 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia

icon Zarzadzenie nr 37 Rektora ZUT - ustalenie opłat dla rozpoczynających 2021-2022 [2.2M]

studia rozpoczęte w roku akad. 2020/2021 – opłaty zgodne zarządzeniem nr 69 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 • 10 zł. – za godz. powtarzanych zajęć na studiach stacjonarnych
 • 3000 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 3300 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 14,86 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 19,02 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia

studia rozpoczęte w roku akad. 2019/2020 – opłaty zgodne zarządzeniem nr 23 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 • 10 zł. – za godz. powtarzanych zajęć na studiach stacjonarnych
 • 2100 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 2200 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 10,40 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 12,68 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia

studia rozpoczęte w roku akad. 2018/2019 – opłaty zgodne zarządzeniem nr 43 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.

 • 9 zł. – za godz. powtarzanych zajęć na studiach stacjonarnych
 • 2100 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 2200 zł. – czesne za semestr na studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 10,40 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 13,77 zł – za godz. powtarzanych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia


Opłata za powtarzanie modułu/przedmiotu „praca dyplomowa” z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierana jest opłata w wysokości:

 1. na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych pierwszego stopnia: 600,00 zł;
 2. na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych drugiego stopnia: 900,00 zł.

Pliki do pobrania

icon Komunikat nr 20 Rektora ZUT z dnia 19 września 2019 o wysokości i sposobie wnoszenia opłat za wydanie dokumentów i ich odpisów w związku z przebiegiem lub ukończeń studiów [800.6K] icon Komunikat nr 42 Rektora ZUT z dnia 14 listopada 2016 o zasadach wnoszenia opłat na rachunek bankowy ZUT w systemie elektronicznych przelewów [1.4M] icon ZARZADZENIE NR 69 Rektora ZUT z 15 maja 2020 w sprawie ustalenia wysokosci oplat za uslugi edukacyjne dla studentow rozpoczynajacych ksztalcenie od roku akademickiego 2020-2021 w ZUT w Szczecinie [23.9K] icon ZARZADZENIE nr 70 Rektora ZUT z 19 maja 2020 zmieniajace zarzadzenie nr 69 Rektora ZUT z 15 maja 2020 [19.9K] icon ZARZĄDZENIE NR 210 Rektora ZUT z 29.12.2020 w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze zimowym w roku akademickim 2020-2021 [580.5K] icon Zarządzenie nr 20 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w tym tryb i warunki zwalniania z opłat oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej [2.9M] icon Zarządzenie nr 23 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat usługi edukacyjne w ZUT w roku akademickim 2019-2020 [2.1M] icon Zarządzenie nr 43 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w roku akademickim 2018-2019 [243.9K]