Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

15 września w NCN ruszyły kolejne edycje konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS. Wnioski będzie można składać do 15 grudnia.

Dla naukowców niezależnie od etapu kariery

OPUS 22 to konkurs skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, którzy planują realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych oraz z udziałem partnerów zagranicznych, prowadzonych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure w programie Weave), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń́ badawczych.
W konkursie OPUS 22 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

Szczegółowe warunki konkursu: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

Granty dla młodych naukowców

Program SONATA 17 ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od 1, 2 lub 3 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

Warunki konkursu: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

POLONEZ BIS –  wszechstronny program dla zagranicznych naukowców

POLONEZ BIS to wszechstronny program, integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro. – Zachęcamy wszystkich naukowców, którzy mają doskonały pomysł, by wzięli udział w konkursie i zrealizowali swoje badania w Polsce. To szansa na rozwój zawodowy, niezależność finansową i stworzenie własnego zespołu – mówi Jolanta Palowska z Działu Współpracy Międzynarodowej NCN.
Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.
Nabór wniosków w pierwszej edycji POLONEZ BIS potrwa do połowy grudnia. Dwie kolejne edycje konkursu odbędą się w przyszłym roku.

Warunki konkursu: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1

Strona Polonez BIS: https://polonezbis.eu/pl/program/?_wpnonce=d67ea446d5

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertami współpracy międzynarodowej w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa!

https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/oferty-wspolpracy-w-horyzoncie-europa-0

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE, p. Aleksandrą Albińską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 91 449 47 23.

Zapraszamy do wydarzeń:

Widening w Horyzoncie Europa Szansą na zwiększenie potencjału Twojej instytucji

Szkolenie on-line: Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa

Już 15 września 2021 r. NCN ogłosi konkurs OPUS 22 na projekty badawcze w tym również realizowane we współpracy LAP w ramach programu Weave. Konkurs OPUS 22  jest skierowany do wszystkich naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych:     

 • bez udziału partnerów zagranicznych;     
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;     
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);     
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave;     
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Program Weave, opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Program Weave ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, z udziałem badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure - LAP), co oznacza, że projekty angażujące grupy badawcze z dwóch lub trzech krajów europejskich, są oceniane tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie współorganizujące konkurs akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych rekomendowanych w wyniku tej oceny.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii Szwajcarii, Niemiec w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:    

 •  w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARRS, SNSF, a od 15 września 2021 r. - DFG);     
 • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Więcej informacji na podstronie programu Weave: https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/weave

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie będą traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Do konkursu OPUS 22 będą przyjmowane wnioski OPUS LAP:     

 • przygotowane przez polskie zespoły badawcze we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi w ramach programu Weave, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie OPUS 22, które zostanie opublikowane na stronie NCN 15 września 2021 r.;     
 • w dowolnej z dyscyplin naukowych w ramach paneli NCN;     
 • na realizację badań podstawowych, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł,     
 • w których zaplanowano realizację badań opartą na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych, występujących równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

Oznacza to, że wkład każdego z zaangażowanych w realizację projektu zespołów jest znaczący i niezbędny, a zaplanowane zadania badawcze dla każdego zespołu uzupełniają się i tworzą spójny, wspólny projekt badawczy. Wniosek OPUS LAP, który w ocenie Zespołu Ekspertów nie spełnia tego kryterium, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Wniosek OPUS LAP składany jest do NCN przez polski zespół badawczy, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) do dnia 15 grudnia 2021 r. do g. 16:00.

Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji finansującej badania naukowe wniosek o finansowanie w ramach programu Weave, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

 •  zespoły badawcze z Austrii – do FWF;     
 • zespoły badawcze z Czech – do GAČR;     
 • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS;     
 • zespoły badawcze z Niemiec - do DFG;     
 • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF.

Jeśli instytucja partnerska w programie Weave wymaga złożenia w swoim systemie składania wniosków kopii wniosku OPUS LAP, to po wysłaniu wniosku OPUS LAP w systemie ZSUN/OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną wniosku OPUS LAP/w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi badawczemu.

UWAGA: wersje wniosku OPUS LAP składanego do NCN i do instytucji partnerskiej muszą być identyczne.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-22-opus-22-zapowiedz

W związku z dużym zainteresowaniem, prowadzonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN szkoleniami, przedstawiamy kalendarz spotkań na najbliższe 6 miesięcy.

KALENDARZ SZKOLEŃ – DRUGA POŁOWA 2021

Lipiec  15.07. - ogólne dla wszystkich dyscyplin

Wrzesień        20.09. - NZ,       21.09. - ST,        22.09. - HS

Październik    12.10. - NZ,       14.10. - HS,       15.10. - ST

Listopad         18.11. - NZ,       19.11. - ST,        29.11. - HS

Grudzień        6.12. - ST ,          7.12. - NZ ,       13.12. - HS


Zgłoszenia na dany miesiąc są przyjmowane do końca miesiąca poprzedzającego.

Spotkania poświęcone będą ofercie konkursowej i trybie oceny wniosków w NCN.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-14-szkolenia-dla-wnioskodawcow

Najnowsze oferty grantów na badania i stypendia zagraniczne z różnych krajów, dostępne dla doktorantów i pracowników naukowych:

icon Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki - CZERWIEC 2021 [324.3K]

Pracownia Zasobów Cyfrowych Biblioteki Głównej ZUT została wyposażona w sprzęt przeznaczony do cyfryzacji zbiorów bibliotecznych oraz dorobku naukowego pracowników uczelni.
Koszt inwestycji to 241 tysięcy złotych.

Digitalizacja umożliwi trwałą archiwizację dokumentów, ich szerokie udostępnianie, zabezpieczy je przed zniszczeniem oraz degradacją.

Zdigitalizowane dokumenty będą miały również zapewniony wysoki standard opisu metadanych do agregacji informacji o zasobach biblioteki  w systemach ogólnoświatowych - mówi Anna Gryta st. kustosz dyplomowany, dyrektorka Biblioteki Głównej ZUT.
Obecnie jakość opisów bibliograficznych wytwarzanych przez BG ZUT jest na bardzo wysokim poziomie. Po raz drugi zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce pod względem zgodności lokalnej bazy bibliograficznej z bazą NUKAT (katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych). Wyróżnienie to świadczy o wysokim profesjonalizmie świadczonych przez naszą bibliotekę usług. Cyfryzacji poddane będą również publikacje wydawane przez wydawnictwo uczelniane, które nie posiadają wersji cyfrowej - dodaje.

Ze sprzętu skorzystają zarówno studenci jak i pracownicy ZUT-u. Przy pracowni powstała dualna sala wykładowa, która umożliwi prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej, jak i szkoleń komputerowych.

Czekamy na zniesienie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zaplanowaliśmy szereg warsztatów dla naszych pracowników, którzy zainteresowani są zgłębianiem wiedzy z zakresu digitalizacji. Liczymy na duże zainteresowanie ze strony studentów, którzy na co dzień pracują na wielkoformatowych projektach. Grupę docelową stanowią też administracyjne działy naszej uczelni, których dokumenty w nietypowych formatach wymagają pilnej konserwacji i zabezpieczenia oryginału w postaci kopii cyfrowej – mówi Pola Żylińska.

Biblioteka Główna ZUT dotychczas nie dysponowała sprzętem do cyfryzacji. Zbiory były okazjonalnie digitalizowane przez firmy zewnętrzne. Zamysłem było stworzenie miejsca, które w sposób ciągły będzie wspomagało podstawowy proces cyfryzacji, zabezpieczenia i udostępniania zasobów BG ZUT, a jednocześnie będzie miejscem otwartym dla studentów i pracowników przeznaczonym do nauki oraz tworzenia i innowacji. Wszystko przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii.

Pracownia Zasobów Cyfrowych została wyposażona w skaner dziełowy do książek oraz rolkowy, który posiada unikatowe rozwiązania na skalę światową. Nowoczesny sprzęt umożliwia rozpoznanie szerokości dokumentu w czasie rzeczywistym skanowania, zaawansowaną obróbkę graficzną oraz niebanalną wydajność. Prędkość skanowania czarno-białych dokumentów w skali szarości przy 200 dpi wynosi 23 m/min. Skaner jako jedyny na rynku posiada automatyczną regulację wysokości do 30 mm  – tłumaczy Pola Żylińska, zastępca dyrektora Biblioteki Głównej ZUT.

Pracownia Zasobów Cyfrowych została wyposażona dzięki funduszom europejskim w ramach projektu POWR. „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość, zad. 3 poz. 29. zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów biblioteki, czytelni wydziałowych oraz wydawnictwa.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór aplikacji mobilności akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i pracowników naukowych w ramach Programu CEEPUS na rok 2021/2022.

Informacje o sieciach akademickich realizowanych w roku 2021/2022 znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce NETWORK.

Informacje o procedurach naboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego oraz na stypendia freemover znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce FAQ.

Terminy składania poszczególnych aplikacji to:

 • 15 czerwca 2021 na semestr zimowy;
 • 31 października 2021 na semestr letni;
 • 30 listopada – Freemover.

W zbliżającym się roku akademickim realizowanych będzie 86 sieci akademickich.

Więcej informacji o sieciach akademickich realizowanych w roku 2021/22 dostępnych jest na głównej stronie Programu CEEPUS https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb .

Ze względu na ciągłe trudności spowodowane pandemią koronawirusa, państwa członkowskie - Republika Czeska, Chorwacja, Polska i Węgry - oferują stypendia na kształcenie na odległość / nauczanie hybrydowe i stypendia wirtualne. Więcej szczegółowych informacji na temat stypendiów, warunków płatności można uzyskać w odpowiednich krajowych biurach CEEPUS.
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/ceepus-2021-2022-gotowi-do-mobilnosci

Narodowe centrum Nauki zaprasza na pierwsze webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Podczas webinarium zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów i raportowania okresowego.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych.

Z uwagi na fakt, że jest to spotkanie pilotażowe planowana liczba uczestników została ograniczona do 20 osób. Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. NCN zastrzega jednak pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach stacjonarnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 maja 2021 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-czerwiec2021/

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń, samo wysłanie zgłoszenia na webinarium nie stanowi potwierdzenia udziału.

W ramach European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN) pojawiła się możliwość skorzystania z krótkoterminowych staży naukowych.

Głównym celem projektu EUGAIN jest poprawa równowagi płci w informatyce na wszystkich poziomach poprzez utworzenie europejskiej sieci współpracowników zajmujących się wysiłkami na rzecz równowagi płci w informatyce w swoich krajach i środowiskach badawczych. Projekt jest działaniem prowadzonym w ramach inicjatywy COST - European Cooperation in Science and Technology (COST ACTION CA19122).

Końcowym wynikiem projektu EUGAIN będą zalecenia i wytyczne dotyczące następujących kluczowych wyzwań:
- Jak sprawić, by więcej dziewcząt wybierało informatykę jako kierunek studiów i zawód;
- Jak zachęcić studentki do ukończenia studiów i rozpoczęcia kariery zawodowej w tej dziedzinie;
- Jak zachęcić więcej kobiet do doktoratu i rozpoczęcia kariery akademickiej;
- Jak wspierać i inspirować młode kobiety w karierze oraz pomagać im w pokonywaniu głównych przeszkód, które uniemożliwiają kobietom zdobycie wyższych stanowisk.

W ramach projektu można wyjechać na krótkoterminowe staże naukowe (STSM), które mogą trwać do sześciu miesięcy. Ich celem jest wspieranie współpracy w ramach doskonałych infrastruktur badawczych i udostępnianie nowych technik, które mogą nie być dostępne w macierzystej instytucji lub laboratorium uczestnika. STSM powinien w szczególności przyczyniać się do realizacji celów naukowych działania EUGAIN COST.

Wnioski w ramach pierwszego naboru można składać do 31 października 2021.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu https://eugain.eu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA, który stwarza naukowcom polskiego pochodzenia atrakcyjne warunki powrotu do pracy naukowej w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego.
W ramach programu finansowane są m.in. wynagrodzenie naukowca, wynagrodzenie grupy projektowej, koszty przeprowadzki i organizacji miejsca pracy.

Uczestnicy Polskich Powrotów NAWA mogą także ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego, realizowanego dzięki środkom Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków w programie trwa od 14 maja do 29 lipca 2021r.
Ogłoszenie naboru wniosków oraz szczegółowe informacje nt. programy są dostępne
na stronie NAWAhttps://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

W piątek, 7 maja br., NCBR uruchamia nabór wniosków w II edycji konkursu INFOSTRATEG z budżetem 60 mln zł.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów.

Konkurs obejmuje dwa tematy :

     - Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
     - Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej;

Nabór wniosków będzie trwał  do 6  lipca br., do godz. 16:00.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs

icon Granty i stypendia maj 2021 0 [352.9K]

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są dostępne w systemie OSF.

Wnioski można składać do 15 czerwca br. do godz. 16:00.

Ogłoszenie o konkursie OPUS 21     https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

Ogłoszenie o konkursie PRELUDIUM 20     https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., mające w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Naukowiec starający się o przyznanie grantu nie może być wnioskodawcą lub kierownikiem projektu we wniosku złożonym do NCN, a także kierownikiem projektu w projekcie badawczym realizowanym lub zakończonym, który jest lub był finansowany ze środków NCN ani być laureatem organizowanych przez NCN konkursów na stypendia doktorskie lub staże. Wniosek konkursowy musi zostać złożony przez podmiot, w którym zatrudniony jest badacz. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

Konkurs MINIATURA 5 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF od 5 maja br. od godziny 9:00 do 30 września br. do godziny 16:00.
Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość budżetu przeznaczonego przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Środki finansowe w konkursie MINIATURA 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu MINIATURA 5https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5