Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. Planowany termin uruchomienia formularzy to 28 marca 2022 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

-    z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
-    bez udziału partnerów zagranicznych;
-    we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. Planowany termin uruchomienia formularzy w systemie OSF to 28 marca 2022 r.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23

Instrukcja przygotowania wniosku: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/opus23-wytyczne-wypelniania-wniosku.pdf

 

Temat konkursu: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality

Termin naboru: 1 grudnia 2021 r. - 27 stycznia 2022 r.

Dofinansowanie: do 5 mln zł, z podziałem na 3 fazy

Celem projektu jest systemowe i informatyczne zebranie danych i informacji od konsumentów w zakresie produktów, co do których istnieją wątpliwości jakościowe.
Instytucją zgłaszającą temat realizowany w konkursie jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który oczekuje, iż zaprezentowane zostanie narzędzie informatyczne, analizujące zasoby sieciowe na których mogą pojawiać się potencjalne informacje dotyczące jakości produktów i towarów.

Istotą założeń analitycznych projektu jest stworzenie tzw. aplikacji „soft forensics”, z której pozyskane wyniki/informacje będą podstawą do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, w tym testów „dual quality” wskazanych produktów/towarów. Wyniki badań pozwolą oceniać czy w poszczególnych krajach istnieją różnice jakościowe produktów oraz umożliwi monitorowanie sytuacji w Polsce oraz UE w tym zakresie.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-trzeci-konkurs-w-ramach-programu-infostrateg

Komunikat nr 1/2021
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie
z dnia 3 listopada 2021 roku

w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Senatu ZUT na kadencję 2020-2024
- wybory 4 delegatów na zebranie uczelniane z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Informatyki niniejszym zawiadamia pracowników z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (tj., adiunktów, asystentów), iż:

w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 9:00 -14:00 w pok. 22 WI1 odbędą się:

wybory 4 delegatów na zebranie uczelniane, które wybierze przedstawicieli do Senatu ZUT z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

 1. Zgłoszenia kandydatów na delegata na zebranie uczelniane wraz ze zgodą kandydata należy składać osobiście w pok. 125 WI1 w terminie do 15 listopada 2021 r. do godz. 12:00.

 2. Głosowania dokonuje się osobiście, wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą.

 3. Druki zgłoszenia, oświadczenia/zgody kandydata dostępne są w na stronie internetowej WI w zakładce „Wybory 2020” oraz w pok. 125 WI1.

 4. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów II tura wyborów odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. o w godz. 9:00 – 14:00 w pok. 22 WI1.

 5. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego prosimy o używanie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta, dezynfekcję rąk, posiadanie własnego długopisu oraz zachowania dystansu społecznego 1,5 m.

Przewodniczący WKW WI ZUT
dr hab. inż. Marcin Pluciński

Do pobrania: Zgłoszenie kandydatury na delegata ...

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularze raportów końcowych będą udostępnione w systemie OSF 1 lutego 2022 r.

Czas na złożenie raportów będzie wynosił 60 dni od dnia udostępnienia formularza.

NCN informuje, że ewentualne środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektów badawczych powinny zostać zwrócone do Centrum w terminie wynikającym z umowy (do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu).

O dostępności formularzy raportów końcowych i terminie ich złożenia w konkursie MINIATURA 4 NCN poinformuje w późniejszym terminie.
Zwrot ewentualnych środków niewykorzystanych w trakcie realizacji działania powinien nastąpić do 30 dni od daty zakończenia jego realizacji.

Źródło informacji:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-02-informacja-ws-raportow-koncowych

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9, Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularz raportu rocznego za rok 2020 w ww. konkursach będzie udostępniony w systemie OSF łącznie z formularzem raportu za rok 2021 (w formie jednego skumulowanego formularza raportu).

Planowany termin udostępnienia formularzy raportów dla projektów realizowanych w konkursach OPUS 17. PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10 – 1 lutego 2022 r.

Raporty roczne w ww. konkursach powinny być dostarczone do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 2022 r.

Źródło informacji:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-02-informacja-ws-raportow-rocznych-za-rok-2020

Chcesz otrzymać grant z NCN?

Poznaj warunki konkursów i wybierz ten najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Wyszukaj termin otwarcia naboru, przygotuj i złóż wniosek.

https://ncn.gov.pl/konfigurator-grantu

Polska

Zapraszamy wszystkich doktorantów zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy i umiejętności na szkolenie on-line z zakresu przygotowania oraz realizowania projektów badawczych.

Termin szkolenia:

 • 11-12 października 2021 r., w godz. 09:00-14:00

programie szkolenia m.in.:

 • jak zaplanować badania naukowe zgodnie z Kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami PMI;
 • zarządzanie realizacją i zmianą w badaniach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • obowiązki realizujących badania naukowe w kontekście planowania badań.
 • metodologia przeglądu literatury.
 • kryteria oceny publikacji na potrzeby analizy literatury i planowania badań.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Szymon Walczak, PMP – matematyk, w latach 2015-2018 koordynator dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, certyfikowany menedżer projektów (PMI Project Management Professional).

Chęć udziału w szkoleniu wraz z podpisanym Oświadczeniem uczestnika projektu (format:  pdf, rozmiar:  196 KB) należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin uczestnictwa (format:  pdf, rozmiar:  678 KB)

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/szkolenie-on-line-planowanie-badan-w-praktyce-1.html

 

 

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 22 + LAP/Weave, SONATA 17,  i POLONEZ BIS 1 zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF.: https://osf.opi.org.pl/app/ 

15 września w NCN ruszyły kolejne edycje konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS. Wnioski będzie można składać do 15 grudnia.

Dla naukowców niezależnie od etapu kariery

OPUS 22 to konkurs skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, którzy planują realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych oraz z udziałem partnerów zagranicznych, prowadzonych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure w programie Weave), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń́ badawczych.
W konkursie OPUS 22 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

Szczegółowe warunki konkursu: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

Granty dla młodych naukowców

Program SONATA 17 ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od 1, 2 lub 3 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

Warunki konkursu: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

POLONEZ BIS –  wszechstronny program dla zagranicznych naukowców

POLONEZ BIS to wszechstronny program, integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro. – Zachęcamy wszystkich naukowców, którzy mają doskonały pomysł, by wzięli udział w konkursie i zrealizowali swoje badania w Polsce. To szansa na rozwój zawodowy, niezależność finansową i stworzenie własnego zespołu – mówi Jolanta Palowska z Działu Współpracy Międzynarodowej NCN.
Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.
Nabór wniosków w pierwszej edycji POLONEZ BIS potrwa do połowy grudnia. Dwie kolejne edycje konkursu odbędą się w przyszłym roku.

Warunki konkursu: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1

Strona Polonez BIS: https://polonezbis.eu/pl/program/?_wpnonce=d67ea446d5

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertami współpracy międzynarodowej w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa!

https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/oferty-wspolpracy-w-horyzoncie-europa-0

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE, p. Aleksandrą Albińską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 91 449 47 23.

Zapraszamy do wydarzeń:

Widening w Horyzoncie Europa Szansą na zwiększenie potencjału Twojej instytucji

Szkolenie on-line: Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa

Już 15 września 2021 r. NCN ogłosi konkurs OPUS 22 na projekty badawcze w tym również realizowane we współpracy LAP w ramach programu Weave. Konkurs OPUS 22  jest skierowany do wszystkich naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych:     

 • bez udziału partnerów zagranicznych;     
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;     
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);     
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave;     
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Program Weave, opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Program Weave ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, z udziałem badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure - LAP), co oznacza, że projekty angażujące grupy badawcze z dwóch lub trzech krajów europejskich, są oceniane tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie współorganizujące konkurs akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych rekomendowanych w wyniku tej oceny.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii Szwajcarii, Niemiec w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:    

 •  w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARRS, SNSF, a od 15 września 2021 r. - DFG);     
 • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Więcej informacji na podstronie programu Weave: https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/weave

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie będą traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Do konkursu OPUS 22 będą przyjmowane wnioski OPUS LAP:     

 • przygotowane przez polskie zespoły badawcze we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi w ramach programu Weave, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie OPUS 22, które zostanie opublikowane na stronie NCN 15 września 2021 r.;     
 • w dowolnej z dyscyplin naukowych w ramach paneli NCN;     
 • na realizację badań podstawowych, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł,     
 • w których zaplanowano realizację badań opartą na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych, występujących równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

Oznacza to, że wkład każdego z zaangażowanych w realizację projektu zespołów jest znaczący i niezbędny, a zaplanowane zadania badawcze dla każdego zespołu uzupełniają się i tworzą spójny, wspólny projekt badawczy. Wniosek OPUS LAP, który w ocenie Zespołu Ekspertów nie spełnia tego kryterium, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Wniosek OPUS LAP składany jest do NCN przez polski zespół badawczy, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) do dnia 15 grudnia 2021 r. do g. 16:00.

Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji finansującej badania naukowe wniosek o finansowanie w ramach programu Weave, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

 •  zespoły badawcze z Austrii – do FWF;     
 • zespoły badawcze z Czech – do GAČR;     
 • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS;     
 • zespoły badawcze z Niemiec - do DFG;     
 • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF.

Jeśli instytucja partnerska w programie Weave wymaga złożenia w swoim systemie składania wniosków kopii wniosku OPUS LAP, to po wysłaniu wniosku OPUS LAP w systemie ZSUN/OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną wniosku OPUS LAP/w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi badawczemu.

UWAGA: wersje wniosku OPUS LAP składanego do NCN i do instytucji partnerskiej muszą być identyczne.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-22-opus-22-zapowiedz

W związku z dużym zainteresowaniem, prowadzonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN szkoleniami, przedstawiamy kalendarz spotkań na najbliższe 6 miesięcy.

KALENDARZ SZKOLEŃ – DRUGA POŁOWA 2021

Lipiec  15.07. - ogólne dla wszystkich dyscyplin

Wrzesień        20.09. - NZ,       21.09. - ST,        22.09. - HS

Październik    12.10. - NZ,       14.10. - HS,       15.10. - ST

Listopad         18.11. - NZ,       19.11. - ST,        29.11. - HS

Grudzień        6.12. - ST ,          7.12. - NZ ,       13.12. - HS


Zgłoszenia na dany miesiąc są przyjmowane do końca miesiąca poprzedzającego.

Spotkania poświęcone będą ofercie konkursowej i trybie oceny wniosków w NCN.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-14-szkolenia-dla-wnioskodawcow