Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) zaprasza do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Austrią oraz Polską a Niemcami.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii lub Niemiec.

1. Nabór na granty NAWA przeznaczone na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych trwa do 21 maja 2021 roku.

Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-...-iedzy-polska-a-austria

2. Nabór na granty NAWA przeznaczone na wsparcie mobilności polsko-niemieckie trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-...-miedzy-polska-a-niemcami