Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zachęcam do zapoznania się z planowanym harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2021 r. , który znajduje się na stronie:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-10-planowany-harmonogram-konkursow-2021-rok